Otwarcie ofert złożonych w ogłoszonym przez nas przetargu

27.09.2022

27.09.2022 o godz. 12.30 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ogłoszonym przez nas przetargu pn. „Aplikacja do cyfrowego zarządzania zasobami ludzkimi w edukacji VET”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET” finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych (numer projektu: EOG/21/K3/W/0031).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami z otwarcia ofert: https://heuresis.pl/projekty/eog-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-vet