Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu przetargowym

12.09.2022

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn. Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi w edukacji VET

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET” finansowanego ze środków Europejskiego Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych (numer projektu: EOG/21/K3/W/0031).

Link do ogłoszenia oraz dokumentacji postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125909