Zgłoszenia na wyjazdy z projektu PO WER

09.12.2022

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenia „Podniesienie kompetencji kadry Heuresis w zakresie ICT w edukacji dorosłych” w ramach projektu PO WER trenerów, którzy współpracują z naszą firmą. Szkolenia w całości są finansowane ze środków projektu.

WER/20/104/W/0002FK0034

Tytuły szkoleń:

  • ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom (Florencja, Włochy)
  • Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia (Barcelona, Hiszpania)

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.12.2023, do godz. 15:00.

Formularz zgłoszeniowy