Index zadowolenia oraz prognozy modelu pracy

14.05.2021

Od ponad roku na świecie trwa pandemia wirusa sars Cov-2. Teraz gdy sytuacja wydaje się poprawiać, a krzywe zachorowań spadają, przyglądamy się tendencjom pracy związanej z home office. We wcześniejszych wpisach, będąc na bieżąco z sytuacją na rynku zatrudnienia obserwowaliśmy wyraźny wzrost pracy zdalnej. Teraz sytuacja zdaje się odwracać. Coraz więcej obostrzeń zostaje wycofanych, a życie powoli wraca do normy. Co więc z pracą zdalną? Czy powrót do biur jest w takim razie kwestią czasu? Odpowiedzmy sobie na te pytania.

Happiness Index

  • Indeks szczęścia, to złożona ocena wypadkowej zadowolenia danego pracownika w miejscu pracy.
    Składają się na niego min. Takie kwestia jak środowisko pracy, m.in. Pytania o to, co sprawia, że czują się dobrze w pracy, co daje im motywację i satysfakcję z wykonywanych zadań. Poniżej zamieszamy garść zebranych przez nas wyników badań organizacji badających takie właśnie tendencje.
  • Najszczęśliwsi są pracownicy pracujący hybrydowo: ich Happiness Index (HI) wynosi 73 proc., a pracowników zdalnych 70 proc.
    Hybrydowy tryb pracy pozytywnie wpływa na ocenę współpracowników oraz atmosfery w pracy, chociaż może różnić się w niektórych zespołach.
    Work-life balance pracowników jest równie wysoki wśród pracowników zdalnych, jak i hybrydowych - dopóki mogą pracować zdalnie w pewnym wymiarze czasu, dobrze oceniają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
  • Dla kobiet i mężczyzn różne czynniki mają wpływ na poczucie zadowolenia z pracy. Wsród kobiet najważniejsza jest atmosfera, w jakiej wykonują zadania (82 proc.), styl zarządzania przełożonego (77 proc.) oraz poczucie sensu z wykonywanej pracy (75 proc.). Wśród mężczyzn natomiast kluczowi są ludzie, z którymi pracują (86 proc.) oraz stopień ciekawości zadania (81 proc.).

Praca zdalna to nie same plusy

Każda firma posiada swoją kulturę organizacyjną oraz subkultury organizacyjne tworzone przez działy lub zespoły pracowników. Znaczące odchylenia w pewnych kierunkach np. W stronę hierarchiczności mają negatywny wpływ na efektywną pracę zdalną w obrębie tych struktur. Każda ogranizacja posiada tzw. "grupy ryzyka", czyli grupy pracowników o danej charakterystyce, których Happiness Index jest znacząco niższy od pozostałych grup. W tych grupach w szczególnym stopniu występuje narażenie na symptomy wypalenia zawodowego lub nawet odejście z pracy. Ważnym czynnikiem jest tu staż pracy - Hapiness Index jest najniższy u pracowników ze stażem ok. 1,5-2 lata - nawet o 15 pkt proc. w porównaniu do innych grup.

Nowi pracownicy

Wdrażanie do pracy, czyli onboarding przeprowadzony prawidłowo w warunkach pracy zdalnej czy hybrydowej to nie lada wyzwanie. Pierwsze 3 do 6 miesięcy to tzw. "okres miodowy". Pracownik uczy się wszystkich aspektów swoich nowych obowiązków często pod nadzorem przełożonego, albo wyznaczonego mu doświadczonego pracownika, który służy radą. Happiness Index jest na wtedy bardzo wysokim poziomie. Ten wynik maleje z czasem. Praca zdalna czasu pandemii spowodowała, że zaangażowanie nowych osób w firmie nie jest tak wysokie. Pracownicy nie mają jak się poznać, co ma wpływ nie tylko na szybkie nawiązanie relacji w zespole, ale i poczucie sensu pracy czy znajomości zadań. Przełożeni czy tzw. "buddy" nie są tak dostępni telefonicznie, mailowo czy chociażby poprzez dostępne komunikatory. Te utrudnienia mogą powodować (i dziej się to – widzimy to chociażby w tym momencie w branży turystycznej) dużą rotacyjność pracowników. Ludzie zniechęceni do podejmowania takich wyzwań po prostu szybciej rezygnują ze stanowiska.

Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia. Wiele firm niestety nie przetrwało kryzysu i zakończyło swoją działalność, z kolei inne (np. te zajmujące się produkcją artykułów sanitarnych) notowało ogromne zyski. Przedsiębiorstwa zaadaptowały się do nowych warunków, jak chociażby związanych z obostrzeniami, czego wynikiem było wprowadzenie modelu pracy zdalnej. Z początku efektywność pracy w tym rozwiązaniu kulała, jednak z czasem firmy wypracowały ten model działań. Powstaje w związku z tym, czy ten model na dobre zagości w kulturze pracy danej organizacji, czym stanie się nową normalnością? Niewątpliwym jest fakt, że dobrze dopracowana praca zdalna, a przede wszystkim komunikacja sprawdza się co pokazują tendencje na rynku HR. W związku z tym naszym zdaniem ten model na stałe zagości w kulturze organizacyjnej wielu przedsiębiorstw. Jeśli nie tryb całkowicie zdalny to z całą pewnością hybrydowy.