Wiesz co jest ważne? Docenianie jest ważne!

21.05.2021

W obecnej sytuacji pandemicznej mimo, że widać na szczęście zmiany na lepsze, mogłoby się wydawać, że docenianie pracownika nie jest pierwszą myślą pracodawców. Czy oby na pewno? Przedstawmy kilka danych procentowych badania przeprowadzonego przez HRM Insitute.

  • Tylko 54 proc. uczestników badania deklaruje docenienie w pracy.
  • Poczucie doceniania spada wraz z wiekiem - ma je 67 proc. ankietowanych w wieku do 29 lat i już tylko 41 proc. w wieku powyżej 50 lat.
  • 99 proc. osób biorących udział w badaniu o nazwie "Siła Doceniania" deklaruje, że docenianie w pracy jest dla nich bardzo ważne. Nie ma tu znaczenia płeć, wiek czy branża, w której pracują.

Rok 2020 bez wątpienia obfitował w wiele okazji, w których mogliśmy być wdzięczni różnym grupom zawodowym. Zaczynając od służby zdrowia, gdzie pracownicy tej gałęzi naszego społeczeństwa byli niejako na pierwszej linii frontu w walce z wirusem, a idąc dalej musimy przecież docenić pracowników sklepów spożywczych. Ten czas w szczególny sposób potwierdził, jak wiele zależy od pracowników, którzy w tych trudnych okolicznościach swoją ogromną determinacją i wiarą w sens wspierania Polaków pokazali, że potrafią uczynić niemożliwe możliwym.

Employer branding


Employer Branding to nic innego jak budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. W skład zagadnienia wchodzą działania zewnętrzne takie jak, np. proces rekrutacyjny, jak i wewnętrzne skupiające się po prostu na inwestycje w człowieka. Nie mówimy tu tylko i wyłącznie o zasobach ekonomicznych ale o inwestycji rzeczy dużo ważniejszych które człowiek może dać drugiemu. Czas, zaangażowanie, swoje emocje. Zwykłe słowo „dziękuję” ma wielką moc i jest jednym z filarów budowania wzajemnego szacunku.

Młodsi i starsi pracownicy

Co mówią nam badania przeprowadzone przez HRM Institute? Pisaliśmy już, że tylko 54 proc. uczestników badania uważa, że są doceniani w pracy. To wynik, który zdecydowanie powinien skłonić pracodawców do refleksji. Nasuwa się oczywiste pytanie: Czy stać mnie na to, żeby blisko połowa pracowników czuła się niedoceniana. Taki pracownik nie czuje się związany z firmą, a także nie ma motywacji do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Trzeba tutaj zwracać uwagę na starszych pracowników. Deklaracje uczestników badania pokazują, że poczucie doceniania spada wraz z wiekiem. Docenienie ankietowanych w grupie do 29 lat deklaruje 67%. W grupie 50 + już tylko 41%.

Każdego stać na docenianie

Wielu pracodawców twierdzi, że zwyczajnie ich nie stać na docenienie swoich pracowników. Na myśli oczywiście mają gratyfikację finansową. Tymczasem według badania przeprowadzone przez HRM Institute, pierwsze miejsce egzekwio z finansami stawiana jest przez pracowników pozytywna informacja od przełożonego. Drugie miejsce zajmuje podziękowanie przez pracodawcę za wysiłek na forum firmowym. Częste, uczciwe, publiczne i regularne docenianie pracowników i zespołów jest ważne w pracy. Na taką formę nagrody z pewnością stać każdego pracodawcę i to bez względu na sytuację finansową. Szczególnie w tym trudnym czasie w którym się znajdujemy (w poprzednim wpisie pisaliśmy o środowisku VUCA), zwykłe :”Dzielnie, świetnie sobie radzicie, ekipo” jest kluczowo ważne i często dużo ważniejsze niż premia uznaniowa.