Akademia Managera - Excellence in Management

Akademia Managera Excellence in Management® to seria elastycznych i nowoczesnych szkoleń managerskich dopasowanych do potrzeb kierowników z różnym doświadczeniem i na różnych szczeblach zarządzania.

Różne umiejętności - różne poziomy zaawansowania

Akademię realizujemy na 2 lub 3 poziomach zaawansowania:

 • Poziom podstawowy dla początkujących managerów oraz osób przygotowywanych do objęcia funkcji managerskich
 • Poziom zaawansowany dla doświadczonych managerów, którzy potrzebują praktycznej wymiany doświadczeń i porządkowania już posiadanej wiedzy oraz umiejętności
 • Poziom ekspert - dla tych, którzy poszukują inspiracji i szybkiej wymiany doświadczeń.

Każdorazowo przed przystąpieniem do zaprojektowania szkolenia zbadamy potrzeby potencjalnych uczestników oraz poziom zaawansowania ich wiedzy i umiejętności.


Z jakich elementów może składać się akademia dla managerów?

Badanie potrzeb i poziomowanie kompetencji

Umożliwi zbudowanie szkolenia dla managerów uwzględniającego potrzeby i poziom wiedzy i umiejętności.

E-learning i gry szkoleniowe online

Dostęp do platformy uczestnicy będą mieć podczas całej akademii. Gry biznesowe stanowić będą atrakcyjne wprowadzenie do złożonych treści merytorycznych.

Warsztaty
z trenerem

Podczas warsztatów (teraz także w formule zdalnej!) uczestnicy ćwiczyć będą konkretne umiejętności, opracują lub uzyskają narzędzia managerskie, które pozwolą im efektywnie pracować.

Opieka coacha/mentora

Indywidualne wsparcie coacha lub mentora stymulować będzie do wdrażania do praktyki zawodowej nowych zachowań i narzędzi.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności na zakończenie

Zachęca do nauki i utrwalania treści merytorycznych, kierunkuje uwagę i stymuluje zaangażowanie.

Każdy kurs dla managerów możemy zrealizować według indywidualnych uzgodnień, na pierwszym miejscu stawiając skuteczność i optymalizację czasową.

Budujemy nasze szkolenia korzystając z następujących narzędzi:

Interaktywny e-learning
z monitorowaniem postępów uczestników

Trening
atrakcyjne w formie zajęcia szlifujące poszczególne grupy umiejętności managerskich

Zajęcia blended-learning
inspirująca mieszanka interaktywnego e-learningu oraz zajęć warsztatowych

Coaching/ mentoring odpowiadające na indywidualne potrzeby poszczególnych kierowników

Gry strategiczne
zestaw interaktywnych narzędzi w formie online i tradycyjnej uatrakcyjniający uczenie się i mocno angażujący

Testy psychometryczne
pomocne przy podejmowaniu decyzji o włączeniu danej osoby do programu managerskiego

Jeśli wahasz się, która forma będzie najlepsza dla Twojej organizacji - zadzwoń i porozmawiaj z nami o Twoich potrzebach! Dobierzemy formułę, która będzie dla Was najbardziej efektywna!


Jakie zakresy kompetencji możemy rozwijać dla poszczególnych szczebli zarządzania?

Oferujemy pełny zakres szkoleń, które przygotowują do pełnienia każdej roli managerskiej i umożliwiają efektywne realizowanie wszelkich zadań managerskich.

Przywództwo i zarządzanie

Koncentruje się na stylu kierowania, dostarczeniu narzędzi do budowania efektywnych zespołów, zaufania i autorytetu, motywacji oraz zarządzania zadaniami i zespołami.

Rozwiązywanie problemów
i podejmowanie decyzji

Zgłębia problematykę stylów podejmowania decyzji oraz dostarcza narzędzi identyfikowania
i rozwiązywania problemów.

Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów

Koncentruje się na zagadnieniach związanych z poprawą produktywności, narzędziach optymalizacji procesów i stymulowaniu innowacji.

Efektywna komunikacja i współpraca

Skupia się na komunikowaniu celów i zadań oraz budowaniu efektywnej współpracy.

Negocjacje i trudne rozmowy biznesowe

Efektywne prowadzenie i nie uleganie emocjom w trakcie procesu negocjacji.

Zarządzanie strategiczne

Metody i narzędzia analizy strategicznej na usługach strategii organizacji.

Zarządzanie zmianą

Koncentruje się na narzędziach stymulowania zmian w organizacjach, przezwyciężaniu oporu i przywództwie w zmianie.

Zarządzanie personelem i kompetencjami

Planowanie i rozwój kompetencji przy pomocy narzędzi z obszaru funkcji menedżerskich.

Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy

Obejmuje zagadnienia związane z kluczowymi kapitałami firmy. Podczas szkolenia uczestnicy dyskutują o zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością firmy a zwłaszcza kapitałem klientów, ludzkim, marki, wartości, itp. oraz odpowiedzialnością lidera i managera za budowanie tych kapitałów.

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Zarówno przed zespołem i jak i na zewnątrz każdy manager reprezentuje swój zespól. Uczymy jak robić to skutecznie i osiągać efekty wizerunkowe.

Zarządzanie zespołem

Skupia się na zidentyfikowaniu ról poszczególnych członków zespołu, cechach efektywnych zespołów i zasadach budowania zespołu

Zarządzanie projektami

Kompleksowo dokonujemy przeglądu metodyk zarządzania projektami od PRINCE2 do AGILE'a oraz trenujemy planowanie projektu i budowanie narzędzi do monitoringu.


Przykładowe narzędzia, które przygotują lub otrzymają uczestnicy szkolenia dla managerów

Każdy uczestnik otrzyma skrypt, pigułki wiedzy oraz dostęp do bazy wiedzy na platformie e-learningowej, a także ponad to:

Przywództwo i zarządzanie

 • Kwestionariusz stylu kierowania wraz z nasyceniem i ukierunkowaniem na realizację poszczególnych zadań kierowniczych
 • Kwestionariusz stylu komunikacji
 • Kwestionariusz zachowań liderskich
 • Narzędzia: do formułowania celów i zadań, do planowania pracy jednostek i zespołów, do delegowania zadań, do organizowania pracy zespołów
 • Kwestionariusz weryfikujący źródła motywacji (kompilacja A. Maslowa i Fredericka F. Herzberga)

Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy

 • Narzędzia do zarządzania kapitałem klientów
 • Managerskie narzędzia zarządzania finansami
 • Narzędzia zarządzania kapitałem klientów i relacji
 • 5C i 7P marketingowe
 • Implementacja metodyki BSC

Zarządzanie strategiczne

 • Narzędzia analizy strategicznej, w tym PESTER, KCS'y, SPACE
 • Narzędzia macierzowe produkt, usługa vs. rynek
 • Kwestionariusz etapu rozwoju firmy

Dlaczego z Heuresis najlepiej rozwijać managerów?

Mamy doświadczenie

Mamy blisko 20 lat doświadczenia w szkoleniu managerów.

Liczy się efekt

Budujemy akademię dla managerów, dobierając treści i metody ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych problemów managerskich.

Lubimy wyzwania

Pracowaliśmy i pracujemy z managerami wszystkich szczebli firm najbardziej zaawansowanych branż: lotnicza, automotiv i BPO. Ogółem kilka tysięcy osób.

Liczy się czas

Jako jedyni oferujemy kursy zoptymalizowane czasowo. Stosowana przez nas metodyka pozwoliła nam skrócić czas udziału w szkoleniu średnio o połowę.

Wyłącznie praktyka

Zajęcia są praktyczne i zawierają wyłącznie treści i narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy zawodowej.

Trenerzy praktycy

Nasi trenerzy nastawieni są na skuteczność szkolenia i rozwiązywanie problemów uczestników.


Dla każdego klienta robimy indywidualną wycenę na podstawie zidentyfikowanych potrzeb.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile by kosztowało szkolenie w Twojej firmie wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie z ofertą:

Formularz zapytania o szkolenie zamknięte


Jeśli chcesz skierować managerów na szkolenie otwarte zapraszamy Cię tutaj.