HR MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Jedyne takie studia w Polsce, po ukończeniu których otrzymasz nie tylko certyfikat MBA, ale również międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®, potwierdzający Twoje kwalifikacje na całym świecie.

Wraz z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych: HR MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.

Rekrutacja trwa. Więcej informacji poniżej. Wkrótce zostaną podane terminy zjazdów.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: online + offline
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 300 godzin
Język wykładowy: polski

HR MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to kierunek przygotowany przez praktyków i dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich. Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają słuchaczy w kwalifikacje HR Managera MBA.

Celem tego kierunku jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR. Studenci w praktyczny sposób zapoznają się z wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. Program studiów obejmuje 2 semestry podczas których realizowane się zagadnienia zarządcze oraz HR. Nadrzędnym założeniem jest przygotowanie wysoce wykwalifikowanej kadry managerskiej wyposażonej w praktyczne i skuteczne narzędzia zarządcze do współtworzenia strategii personalnej w organizacji.

Główne korzyściW szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje (zamiast trzech semestrów, uczysz się tylko 2 semestry + lekcje e-learningowe).


Nauka tylko metodą warsztatową – żadnych nudnych wykładów. Zajęcia są przygotowane przez praktyków dla praktyków.


Otrzymasz międzynarodowy certyfikat American Certification Institute® – jesteśmy wyłącznym partnerem upoważnionym do przeprowadzenia certyfikacji w Polsce i Europie.


Zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zakresu zarządzania w zakresie ogólnym oraz wiedzę specyficzną w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności związaną z zarządzaniem organizacją opartą na wiedzy.


Pozyskasz nowoczesne narzędzia do mierzalnego i efektywnego budowania, kształtowania i realizowania polityki personalnej w przedsiębiorstwach.


Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany i wyposażony w umiejętności praktyczne do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME.


Studia pozwolą zaadoptować i przejawiać adekwatne do nowoczesnego HRM kompetencje społeczne oraz nauczyć kształtowania postaw zaangażowania, współpracy oraz odpowiedzialności.


Doświadczysz najważniejszych procesów grupowych.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania personelem, działami HR lub pełniących funkcje HR Business Partnera w organizacjach,
 • osób przygotowujących się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze związane z rolami w HR,
 • osób planujących zmianę ścieżki zawodowej, np. z ogólnozarządczej na ścieżkę HRM,
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze,
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.

Program

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu:

 • zarządzania w zakresie ogólnym
 • zarządzania kapitałem ludzkim
 • zarządzania zmianą
 • rozwiązywaniem problemów, konfliktów i podejmowaniem decyzji
 • podnoszeniem kompetencji organizacji
 • zarządzania finansami
 • rekrutacji i polityki rekrutacyjnej
 • prawa pracy
 • pomiaru i rozwoju polityki personalnej

W ramach programu oferujemy:

11 modułów tematycznych

Każdy moduł daje wiedzę i narzędzia potrzebne w pracy współczesnego HR managera.

Zarządzanie – poziom ogólny i zarządzanie kapitałem ludzkim – poziom specjalistyczny

Dawka wiedza ogólnej oraz specjalistycznej podana przez trenerów-praktyków.

Zajęcia warsztatowe

- podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR managera.

Łącznie 2 semestry - 300 h

W tym:

 • 240 h warsztatów – wymiar praktyczny studiów,
 • 52 h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów,
 • 8 h –dyplomowanie oraz dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami.

Przedmioty (kliknij, aby rozwinąć listę):

 • Zarządzanie
 • Lider i przywódca
 • Manager jako katalizator zmian w organizacji
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Finanse
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Narzędzia rozwijania jednostek, zespołów i organizacji
 • Aspekty zarządcze HR XXI wieku
 • Prawo pracy

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny:

Barbara
Matyaszek

Założyciel i prezes Heuresis. Certyfikowany trener i konsultant zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem w szkoleniach i doradztwie.
Twórca unikalnych programów rozwojowych opartych na formule blended-learning. Autor innowacyjnego systemu zarządzania kapitale ludzkim Smart Manager, w tym zarządzania rozproszonym zespołem - mierzącym rozwój kompetencji, bezpośrednio odnoszącym się do funkcjonowania przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty: Certified International Professional Negotiator® (CIPN®), Certified International Professional Management Executive® (CIPME®), Certified Human Resource Management Executive® HR Manager (CHRME®) oraz Certified International Professional Training Consultant® (CIPTC®) trener. Opiekun merytoryczny serii programów rozwojowych Excellence in Negotiations® i Excellence in Management®.
Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI.

Zespół trenerów praktyków:


Ewa
Daros

Pracuje w sektorze edukacji i biznesu. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobyła także wykształcenie licencjackie z nauczania języka angielskiego. Posiada kwalifikacje trenera oraz dyplom z zakresu biznesu i administracji i certyfikat lidera, które zdobyła w Londynie.
Pracowała jako nauczyciel języka angielskiego, a także jako zastępca managera w placówce edukacyjnej w Wielkiej Brytanii. Ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zarządzania dla liderów, managerów oraz z zakresu biznesu i obsługi klienta, które zdobyła pracując jako trener w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Ekspert w budowaniu narzędzi edukacyjnych dedykowanych kształceniu przez Internet z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Zainteresowania naukowe: style zarządzania, motywowania i zarządzanie zmianą w organizacji.

Tomasz
Daros

Absolwent wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych Zarządzanie i Audyt na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także Radcą Prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pracował jako specjalista do spraw prawnych i analiz finansowych oraz jako prokurent samoistny w spółce zajmującej się instrumentami finansowymi. Posiada także wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji procesu konsultacji czy szkoleń w formie zdalnej.


Jacek
Sypniewski

Jacek specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania organizacjami oraz zarządzania ludźmi w zespołach.
Aktualnie obok pracy szkoleniowca prowadzi badania w ramach doktoratu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz współtworzy Doktorancką Pracownię Konsultingu Społecznego.
Były wykładowca UJ. Twórca narzędzi do rozwoju kompetencji. Podróżnik, autor publikacji o tematyce podróżniczej.
Posiada certyfikat Certified International Professional Manager® (CIPM®) oraz Certified International Professional Trainer® (CIPT®).

Krystyna
Kornas

Trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych, Coach i Team Coach ICF, certyfikowany konsultant MTQ48® w badaniu oraz rozwijaniu odporności psychicznej.
Manager z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, Project Manager IPMA®,
licencjonowany doradca zawodowy.
Krystyna posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®)
oraz Certified International Professional Negotiator®(CIPN®), jest również wieloletnim
managerem HR.


Damian
Ozimina

Studiował zarządzanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończył podyplomowe studia z coachingu z zatwierdzonym programem ICF gdzie uzyskał certyfikat ACSTH. W ubiegłym roku ukończył akademię trenerów warsztatów umiejętności psychospołecznych.
Pracuje w firmie chemicznej w dziale HR. Odpowiada na oceny pracownicze, przygotowuje analizy kadrowe i raporty. Wcześniej pracował również przy rekrutacji w tej firmie. Zanim rozpoczął pracę w dziale HR, był rekruterem w agencji pracy.
W miarę możliwości Damian prowadzi warsztaty dla organizacji pozarządowych. Zajmuje się takimi tematami jak budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna, tworzenie strategii organizacyjnych. Fascynuje go, kiedy ludzie odkrywają siebie podczas tych spotkań.

Beata
Zawadzka

Doświadczony trener, coach i ekspert w zakresie zarządzania jakością. Współzałożycielka i współwłaścicielka Masterform. Wieloletnia HR Manager i Quality Manager. Prowadzi consulting w zakresie zarządzanie jakością, rozwiązywanie problemów jakościowych, zarządzanie przez cele, wyznaczanie celów.
Posiada certyfikaty: QM Representative (TUV), Quality Manager (TUV), Certified International Professional Trainer (American Certification Institute).


Monika
Walancik

Doświadczony trener, ekspert w zakresie prawa.
Adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką w Krakowie.
Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Koordynator w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Narodowym Uniwersytecie Kijowsko-Mohylańskiej Akademii.
Posiada certyfikat Certified International Professional Trainer® (CIPT®)

Monika
Jankowska-Rangelov

Magister filologii węgierskiej Uniwersytetu Jagiellonśkiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej. Od 2006 roku związana z sektorem korporacyjnym z ponad 13 letnim stażem kierowniczym. Dyrektorka ds. Włączania Różnorodności w State Street Bank Polska sp. z o.o. , w regionie EMEA współpracuje z ponad 52 sieciami pracowniczymi w 9 krajach europejskich. Aktywna coach-ka (absolwentka akredytowanej przez ICF Szkoły CoachWise w Warszawie), mentorka i trenerka, od 2003 roku realizuje projekty i inicjatywy Diversity & Inclusion we wszystkich wymiarach Różnorodności poprzez szkolenia, kampanie świadomościowe oraz wspieranie sieci tematycznych (networking). Jako praktyk współpracuje od wielu lat z Diversity Hub Think Thank w Krakowie jako Ekspert ds. Różnorodności w zakresie: Płci, Wieku, Wielokulturowości, LGBT+, Niepełnosprawności i Dobrostanu Pracowniczego. Sama jest kobietą z niepełnosprawnością ruchową, mamą 7 letniej Zuzi oraz żoną i na co dzień łączy wielokulturowość w swojej rodzinie.


Dariusz
Krupa

Ekspert ds. inkluzji i różnorodności w międzynarodowej organizacji, gdzie wspiera networki pracownicze i dba o uwzględnianie perspektyw pracowników ze względu na płeć, sprawność, orientację seksualną, wiek czy narodowość. Absolwent socjologii, od lat aktywnie zaangażowany w działania na rzecz rozwoju kapitału społecznego w Krakowie. W poprzednich organizacjach zrealizował pilotaż budżetu obywatelskiego w Krakowie i powołał Krakowskie Centrum Równości.


Zespół ekspertów:

Klaudia
Kossowska

Opiekun merytoryczny serii Programów Rozwojowych Excellent Business Trainer®. Wiceprezes Zarządu Heuresis. Klaudia zajmuje się doradztwem w zakresie HRM, prowadzi projekty rekrutacyjne i rozwojowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w działaniach związanych z rozwojem kadr oraz wieloletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora personalnego. Posiada certyfikaty Certified Human Resource Management Executive® (CHRME®) i Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®). Prezes Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium. Prowadzi doradztwo w zakresie ZZL, w tym projekty rekrutacyjne i rozwojowe, działania CSR w obszarze Long Life Learning oraz szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener i mentor w projektach doradczych i szkoleniowych. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI.

Marta
Rokoszak

Dyrektor Personalny – Członek Zarządu odpowiedzialna za kreowanie polityki personalnej firmy PZL Mielec (Grupa Lockheed Martin). Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu – Maastricht School of Management o kierunku Zarządzanie Firmą i Polityka Przedsiębiorstw.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania personelem w firmach: FMCG, motoryzacyjnej, dóbr przemysłowych, a obecnie w branży lotniczej. Realizowała wiele projektów z zakresu zarządzania Zasobami Ludzkimi, zarówno w zakresie programów rozwojowych, zmiany kultury organizacyjnej, podnoszenia efektywności biznesowej, budowania relacji z organizacjami pracowniczymi jak i wdrożeń z obszaru wynagrodzeń i świadczeń.
W ramach swojej odpowiedzialności i zadań odpowiedzialna również za budowanie partnerskich relacji i współpracy z organizacjami związkowymi oraz za nadzór nad wdrażaniem kultury i metodyki zarządzania projektami w firmie.

Małgorzata
Żurawska

Absolwentka MBA Oxford Brookes University. Ukończyła Excellence in HR Management Certified International Human Resource Manager (CICHRM©.)
Ponad 20 letnie doświadczenie w obszarach HR. Specjalizuje się w programach rozwojowych i motywacyjnych, ocenach rocznych, komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu wynagrodzeniami i systemem benefitów, a także w budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Od 10 lat działa w sektorze produkcyjnym jako HR Manager stawiając czoła standardom: ISO,BRC, QRM, Lean Manufacturing.
Setki przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, w tym także jako certyfikowany Assessor AC/DC.
Doświadczona we wdrażaniu i certyfikacji standardu SA8000 ( Social Accountability).

Rekrutacja

Opłaty

Opłata wpisowaPodstawowe czesne2 raty4 raty6 rat
300 PLN17 700 PLN9 350 PLN4 800 PLN3 285 PLN

Opłaty prosimy kierować na konto Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Więcej informacji pod linkiem poniżej.

Rekrutacja

Więcej informacji oraz rekrutacja znajdują się pod tym linkiem.