Certyfikat i szkolenie otwarte dla managerów projektów

Certyfikat managera projektów pozwoli Ci wiarygodnie i szybko zaprezentować posiadane przez Ciebie umiejętności zarządzania projektami, a przygotowane przez nas szkolenia otwarte ułatwią Ci jego zdobycie.

Twój czas i wygoda są dla nas ważne, dlatego oferujemy 2 możliwości uzyskania certyfikatu

Zapisz się na pełny kurs z zarządzania projektami w formule blended-learning jeśli chcesz rozwinąć wiedzę i umiejętności

Zdaj egzamin jeśli czujesz się kompetentny i chcesz od razu potwierdzić swoje umiejętności

Zastanawiasz się jak zacząć? Na początek proponujemy badanie kompetencji dla managerów projektów.

Badanie kompetencji to test online, dzięki któremu poznasz swoje luki kompetencyjne w zakresie wiedzy i umiejętności oraz oswoisz się z formułą egzaminu teoretycznego.

Badanie możesz kupić osobno, natomiast w pełnym kursie blended-learning jest już zawarte.


Zainteresowany? Nie zwlekaj!

Poznaj kurs z zarządzania projektami blended-learning

Dlaczego z Heuresis najlepiej rozwiniesz swoje umiejętności zarządzania projektami

Doświadczenie

Mamy blisko 20 lat praktyki w prowadzeniu szkoleń. Realizujemy szkolenia dla małych, średnich i dużych firm.

Od 2001 roku

Pracowaliśmy i pracujemy z managerami projektów wdrażając różne metodyki i podejścia.

Zoptymalizowany czas

Jako jedyni oferujemy kursy zoptymalizowane czasowo. Stosowana przez nas metodyka pozwoliła nam na skrócenie czasu udziału w szkoleniu średnio o połowę.

Tylko praktyka

Metodyka pozwala poprawić skuteczność i uatrakcyjnić szkolenia z różnych dziedzin od tak zwanych miękkich do zawodowych.

Trenerzy

Nasi charyzmatyczni trenerzy trenerów koncentrują się na skuteczność szkolenia i rozwiązywanie problemów uczestników.

Bank narzędzi managera projektów i społeczność

Po zakończeniu szkolenia oferujemy Ci naszą opiekę, dostęp do bazy wiedzy, gotowe plany i procedury, itp., wymianę doświadczeń i konsultacje.

Dbamy nie tylko o Twój czas, ale także o Twoje pieniądze, dlatego proponujemy korzystne warunki płatności. Szczegóły omawiamy z każdym indywidualnie.


Elementy pełnego kursu zarządzania projektami

Badanie kompetencji

Z badania dowiesz się czego powinieneś się nauczyć. Pozwoli Ci ono monitorować, czy podczas szkolenia uzupełniasz tą wiedzę i umiejętności, które są Ci potrzebne.

Dostęp do platformy e-learningowej

Dostęp do platformy będziesz miał podczas całego kursu i do dwóch miesięcy po jego zakończeniu. E-learning zawiera zarówno materiały jak i daje Ci możliwość szybkiej komunikacji z opiekunem Waszej grupy oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Warsztaty z trenerem

Podczas warsztatów przećwiczysz konkretne umiejętności, opracujesz lub uzyskasz narzędzia, które pozwolą Ci efektywnie pracować.

Egzamin certyfikujący

Egzamin będzie zróżnicowany zgodnie z opisem.

Baza narzędzi

Wiemy, że każdy projekt jest inny, dlatego oferujemy Ci dostęp do społeczności profesjonalistów i konsultantów, z którymi na bieżąco będziesz mógł wymieniać doświadczenia, konsultować się i inspirować.


Wiedza i umiejętności, które zdobędziesz podczas szkolenia z zarządzania projektami

Program w pigułce Certified International Professional Project Manager® (CIPPM®)
6 dni zajęć grupowych lub 3 dni zajęć indywidualnych + 16 h e-learningu

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 1. Określanie celów i precyzowanie efektów końcowych projektu i na poszczególnych jego etapach.
 2. Określanie zasobów potrzebnych do realizacji projektów: rzeczowych i osobowych, finansowych.
 3. Ustalanie zakresu prac na poszczególnych etapach projektów oraz definiowanie kamieni milowych.
 4. Organizowanie projektów: powoływanie zespołów projektowych, organizacja spotkań, raportowanie i komunikowanie.
 5. Zarządzanie czasem w projektach: harmonogramowanie, histogram zasobów - wizualizacja danych.
 6. Stosowanie w praktyce prostych narzędzi: wykres Gantta, macierz RACI, zarządzanie ścieżką krytyczną, trójkąt projektowy.
 1. Powtarzalne używanie procedury „zarządzanie projektami” w swoim obszarze zarządzania.
 2. Monitoring i kontrola realizacji projektów, ustalanie priorytetów i świadome podejmowanie decyzji.
 3. Uzasadnianie uruchamiania nowych projektów w kontekście celów biznesowych.
 4. Zamykanie projektów, podsumowywania nakładów i efektów, wyciągania wniosków razem z zespołem i doskonalenie własnych kompetencji w zakresie „zarządzania projektami”.
 5. Świadome zarządzanie ryzykiem w projektach (metody szacowania ryzyka i zapobieganie ryzyku).

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Drzewo celów projektu
 • Matrycę logiczną
 • Kartę projektu
 • Plan projektu
 • Macierz RACI
 • Przegląd narzędzi informatycznych do zarządzania projektami przez zespoły rozproszone
 • Kwestionariusz stylu managera projektów
 • Wzór dokumentowania spotkania projektowego
 • Wzór procedury zarządzania projektami
 • Skrypt, pigułkę wiedzy oraz dostęp do bazy wiedzy na platformie e-learningowej

Koszty pełnego kursu z zarządzania projektami

Certified International Professional Project Manager®
6 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych (do 4 osób)
+ 16 h e-learningu
5 700 zł netto - szkolenie blended-learning
+380$ netto - egzamin i certyfikat
+ 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł skorzystać ze szkolenia.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenie z zarządzania projektami dla grupy osób z Twojej firmy zapraszamy Cię tutaj.

Dowiedz się na czym polega egzamin certyfikujący managerów projektu

Dla liderów i managerów

Certyfikat managera projektów przeznaczony jest dla osób, które zarządzają lub chcą zarządzać skutecznie i sprawnie projektami.


Jak przystąpić do egzaminu z zarządzania projektami?

Egzamin składa się z testu zawierającego 80 pytań jednokrotnego wyboru oraz z przygotowania projektu w dziedzinie specjalizacji wraz z kompletem dokumentacji projektowej.

1

2

3

4

5

Wyślij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj wsparcie indywidualnego opiekuna.
Złóż życiorys i udokumentuj doświadczenie.
Przystąp do części teoretycznej na właściwym poziomie online - w dogodnie wybranym terminie.
Umów się na praktyczną część egzaminu.
Uzyskaj certyfikat i dołącz do grona certyfikowanych przez American Certification Institute® managerów projektów.

Koszty przystąpienia do egzaminu z zarządzania projektami

Certified International Professional Project Manager®
380$ +VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł podejść do egzaminu.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu managera projektów?

Wiarygodność

Uwiarygodnienie posiadanych umiejętności i kompetencji.

Wygoda

Łatwiejsze i szybsze zaprezentowanie nabytych
w trakcie rozwoju zawodowego kompetencji.

Rozwój

Usystematyzowanie
i uzupełnienie wiedzy i umiejętności
w trakcie procesu certyfikacji.

Pewność

Zwiększenie pewności siebie przy wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem projektem.

Baza narzędzi

Stały dostęp do bazy wiedzy i ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Inspiracja i wsparcie przy prowadzeniu projektów.


Certyfikat American Certification Institute® - warto?

Certyfikacja przygotowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, dlatego jest bardzo praktyczna.

Długoletnie doświadczenie - firma działa od 1999 roku.

Ponad 1 mln certyfikatów na całym świecie z różnych dziedzin - w tym 12 tys. z certyfikatem managera projektów.

Wygoda i elastyczność - możesz przystąpić do części teoretycznej online kiedy chcesz, a termin części praktycznej dopasujemy do Ciebie.

Wymagania certyfikacyjne dostosowywane na bieżąco do zmieniających się realiów biznesowych.


Co o naszych szkoleniach z zarządzania projektami mówią uczestnicy