Rozpoczynamy realizację projektu finansowanego z programu EOG

02.04.2020

Umowa z organizatorem programu EOG w Polsce, czyi Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji została podpisana, a my pełni werwy i zapału bierzemy się za realizację założonych w projekcie „Jakość w edukacji w sektorze kształcenia zawodowego” celów ? Na zrealizowanie projektu mamy dwa lata. Więcej informacji o celach, realizacji i wynikach projektu tutaj.