Nasze metody szkoleniowe

Nasze kursy i szkolenia to połączenie doświadczenia i charyzmy trenerów - praktyków, nowoczesnych technologii oraz sprawdzonej metodyki realizacji.

Nasze wieloletnie doświadczenie szkoleniowo-doradcze skutkuje swobodnym posługiwaniem się zróżnicowanymi metodami takimi jak trening, warsztat, coaching, mentoring, facylitacja, gry szkoleniowe, symulacje i inne. W naszym portfolio posiadamy kursy i szkolenia przy których realizacji wsparcia użyczali nam aktorzy i twórcy efektów specjalnych.

Autorska metodyka 3W:

Autorska metodyka 3W

Wsparcie, Weryfikacja, Wyzwania –  to nasza autorska, zastrzeżona i ciągle doskonalona metodyka pracy, która zapewnia niezwykle wysoką efektywność naszych szkoleń.

Poziomowanie umiejętności

W zależności od indywidualnego poziomu doświadczenia zawodowego i umiejętności, które ustalamy w badaniu kompetencji, każdemu uczestnikowi dobieramy szkolenie na odpowiednim poziomie.

Zoptymalizowany czas szkolenia

Kursy zawierają: badanie kompetencji, e-learning, trening umiejętności oraz badanie kompetencji po szkoleniu. Dzięki przyjętej przez nas autorskiej metodyce 3W, nauka zajmuje uczestnikowi od 48 do 96 godzin bez uszczuplenia zawartości merytorycznej i skupiona jest na praktycznym doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Międzynarodowe certyfikaty

Wszystkie kursy umożliwiają zdobycie na potwierdzonym poziomie certyfikatu American Certification Institute® otwierającego drogę do międzynarodowej kariery.

Ciągły pomiar efektywności

Każde nasze szkolenie podlega sprawdzaniu jego skuteczności na trzech poziomach efektywności szkoleń D. Kirkpatricka. Klienci otrzymują szczegółowe raporty o osiągnięciach uczestników oraz wskazania do dalszego rozwoju.

Stały nadzór nad pracą trenerów

Kursy i szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów - praktyków o charyzmatycznych osobowościach, których praca weryfikowana jest na bieżąco, poprzez superwizję i stałe doskonalenie umiejętności.