Outsourcing miękkiego HR

STAĆ CIĘ NA EFEKTYWNOŚĆ I NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW!

Jako część Twojego zespołu bierzemy odpowiedzialność za zarządzanie pracą, wiedzą i personelem w Twojej firmie. Twarde wskaźniki umożliwiają pomiar efektywności naszych działań.

Usługi

Firma potrzebuje efektywnie kierowanych ludzi, aby osiągać cele, rozwijać się i realizować zadania a płaca winna odzwierciedlać wkład poszczególnych osób w rozwój firmy. Mamy wiedzę i narzędzia, dzięki którym, działając
w ramach firmy naszego klienta kształtujemy i wdrażamy:

 • Strategię zarządzania pracą, wiedzą i personelem
 • System zarządzania pracą, wiedzą i personelem
 • Zasady zarządzania pracą, wiedzą i personelem

Operacyjnie zarządzamy zadaniami, wiedzą i kompetencjami w tym:

 • Pomagamy managerom komunikować cele i zadania, oceniać wykonywanie pracy oraz wdrażać zmiany
 • Rekrutujemy i rozwijamy pracowników,
 • Rozwijamy i wspieramy właścicieli i kadrę kierowniczą
 • Stymulujemy rozwój i zaangażowanie,
 • Pomagamy skutecznie wdrażać zmiany.
 • Zarządzamy wynagrodzeniami.

JEŚLI TWOJA FIRMA DLA DALSZEGO ROZWOJU POTRZEBUJE KOMPETENTNYCH I ZAANGAŻOWANYCH PRACOWNIKÓW NASI EKSPERCI POMOGĄ CI W ICH ZNALEZIENIU I ROZWOJU.

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE W JEDNYM MIEJSCU – EFEKTYWNIE ZARZĄDZANE!

Pakiety usług

Opisaliśmy szczegółowo jak możemy z Tobą pracować i ujęliśmy naszą ofertę w pakiety:

Jeśli jesteś niewielką firmą a Twoje problemy dotyczą zorganizowania pracy oraz wdrożenia podstawowych narządzi zarządzania personelem to zbudowaliśmy pakiet minimum z myślą właśnie o Tobie!

Jeśli Twoja firma już się rozrosła, Twoje potrzeby dotyczą zróżnicowanych problemów związanych z personelem a o pracowników konkurujesz z wielkimi firmami i chcesz z nimi tę konkurencję wygrywać! To pakiet medium stworzyliśmy dla Ciebie i Twojej firmy!

Jeśli Twoja firma ma już ugruntowaną pozycję i zależy Ci na optymalizowaniu nakładów na pozyskiwanie i rozwój pracowników, jeśli borykasz się z licznymi problemami związanymi z zarządzaniem personelem, efektywnością pracy i zarządzaniem wiedzą to Pakiet Optimum opracowaliśmy dla Ciebie!

Jeśli twoja firma działa międzynarodowo i potrzebujesz partnera, który pomoże Ci na różnych rynkach budować kulturę i potencjał personalny to pakiet maximum jest dla Ciebie.

Jeśli potrzebujesz pakietu indywidualnie dla swojej firmy skontaktuj się z nami!

Poniżej znajdziesz szczegóły naszych pakietów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji – zadzwoń.

Realizowane zadania Pakiet minimum Pakiet medium Pakiet optimum Pakiet maximum
Obszar pozyskiwania i rozwoju pracowników o potrzebnych kompetencjach i kwalifikacjach V V
Poszukiwanie pracowników na rynku polskim V V V V
Rekrutowanie pracowników na rynku polskim V V V V
Poszukiwanie pracowników na rynkach europejskich       V
Rekrutowanie pracowników na rynkach europejskich       V
Poszukiwanie pracowników na rynkach światowych       V
Rekrutowanie pracowników na rynkach światowych       V
Przygotowanie umów o pracę V V V V
Opracowywanie i modyfikacja zakresów czynności V V V V
Organizację i prowadzenie szkoleń wprowadzających do firmy     V V
Organizację szkoleń zawodowych   V V V
Organizację szkoleń miękkich   V V V
Monitoring i organizację szkoleń uprawnieniowych   V V V
Organizację pozostałych działań rozwojowych dopasowanych do potrzeb związanych z wykonywanymi zadaniami     V V
Prowadzenie szkoleń managerskich, przywódczych, z obszaru kultury organizacji, wartości, procedur wg odrębnych ustaleń.       V
Stymulowanie motywacji i zaangażowania przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu   V V V
Rozwiązywanie umów o pracę.   V V V
Outplacement       V
Zbudowanie, zarządzanie usprawnienie systemu organizacji i zarządzania personelem V V V
Opracowanie ścieżek rozwoju   V V V
Monitoring ścieżek rozwoju     V V
Opracowanie profili kompetencyjnych   V V V
Opracowywanie struktury stanowisk.   V V V
Współpraca przy modelowaniu struktury organizacji   V V V
Współpraca przy budowaniu i wdrażaniu strategii organizacji oraz opracowywanie funkcjonalnej strategii personalnej   V V V
Wsparcie managerów w zarządzaniu personelem V V V V
Wdrożenie oceny pracowniczej powiązanej z efektywnością wykonywanych zadań   V V V
Zarządzanie wynagrodzeniami V
Wsparcie w budowaniu regulaminów wynagradzania V V V V
Wsparcie w zakresie budowania systemu wynagradzania i polityki wynagrodzeń V V V V
Proponowanie działań efektywnie wiążących wykonywanie zadań z płacą     V V
Benchmarking wynagrodzeń       V
Wsparcie zarządzania produktywnością V
Wdrożenie dobrych praktyk wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach       V
Współpraca przy efektywnym działaniu w zakresie dostarczania nowych wersji dokumentacji systemowej       V
Alerty związane z terminami przeglądów maszyn i urządzeń       V
Wsparcie w opracowywaniu i stymulowaniu KPI     V V
Optymalizowanie nakładów na HR V
Monitoring wskaźników HCQ i TCV   V V V
Monitoring efektywności: procesów rekrutacji i rozwoju – proponowanie doskonalenia     V V
Poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych środków na szkolenia, rozwój i pozyskiwanie pracowników     V V
Zdrowie i motywacja V V V
Negocjowanie pakietów systemów motywacyjnych   V V V
Optymalizacja pakietów motywacyjnych   V V V
Budowanie sieci współpracy V V
Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z intersariuszami w zakresie budowania wiarygodności firmy w otoczeniu lokalnym     V V
Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z uczelniami i szkołami     V V

Jak działamy?

Oferujemy:

 • indywidualnego, dedykowanego opiekuna, który będzie dla Was pracował
 • zespół profesjonalistów w zakresie zarządzania personelem, trenerów, coachów i ekspertów prawa pracy, którzy są do dyspozycji Twojej firmy
 • nasze usługi świadczymy wykorzystując nowoczesne narzędzia IT, co powoduje, że Twój HR jest dostępny 24 godziny na dobę.

Korzyści i oszczędności naszych klientów

Wielu firm nie stać na profesjonalnych managerów HR i stałą opiekę nad pracownikami – z nami zyskujesz profesjonalnych partnerów, na których pomoc Cię stać!

Średnio dyrektor personały w firmie, która zatrudnia 350 - 400 osób – kosztuje miesięcznie około 240 tysięcy złotych. Do tego doliczyć należy koszty szkoleń, doradztwa i najważniejszych rekrutacji. -  Ogółem nawet 300 tyś zł rocznie.

Z nami w pierwszym roku zaoszczędzisz 30% w kolejnych latach nawet do 40% rocznie.

Nie ponosisz kosztów chorobowych, urlopów, rotacji, utrzymania stanowiska pracy, wyposażenia stanowiska pracy – a proces zarządzanie personelem jest trwały i stabilny.

Współpraca z nami naprawdę się opłaca - zyskujesz bogaty pakiet usług i wymierną oszczędność kosztów.

Dlaczego warto rozważyć outsourcing częściowy lub kompleksowy procesów personalnych?

Redukuje koszty związane z naborem, rozwojem, adaptacją i utrzymaniem pracowników.

Rozwiązuje problemy z pozyskaniem personelu, jakością pracy, zaangażowaniem i rozwojem.

Zapewnia pomoc zespołu doświadczonych specjalistów trenerów, mentorów, coachów, kadrowych, radców prawnych itp.

Redukuje koszty związane z nakładami inwestycyjnymi na utrzymanie bazy technicznej, np. oprogramowania.

Efektywnie wspiera główne procesy biznesowe.

Zapewnia stałe i aktywne doradztwo dla zarządu i kadry managerskiej.


Kiedy outsourcing personalny może być rozwiązaniem problemów w Twojej firmie?

Jeżeli borykasz się z:

Brakiem środków na zatrudnienie profesjonalnego managera HR

Niską efektywnością kadry managerskiej

Trudnościami w pozyskaniu pracowników i wysoką fluktuacją

Brakiem zaangażowania pracowników

Nie przynoszącymi efektu szkoleniami

Brakiem efektywnej komunikacji w firmie i wynikającymi stąd błędami

Skontaktuj się z nami, a opracujemy dla Ciebie optymalny plan współpracy.


Outsourcing HR obejmuje następujące procesy:

Pozyskiwanie pracowników

 • Przeprowadzamy rekrutację i selekcję
 • Tworzymy opisy i profile stanowiska pracy i pożądanych kandydatów
 • Budujemy testy badające kompetencje kandydatów,
 • Szukamy potrzebnych specjalistów oraz przeprowadzamy z nimi niezbędne rozmowy
 • Przygotowujemy komplet dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Rekomendujemy najlepsze rozwiązania prawne w zakresie prawa pracy

Wdrażanie (onboarding) nowych pracowników do pracy

 • Budujemy systemy i narzędzia wdrażania pracowników do pracy
 • Budujemy narzędzia do instruktażu stanowiskowego
 • Uczymy doświadczonych pracowników jak dzielić się wiedzą i szybko przyuczyć do wykonywania zadań zawodowych

Szkolenia i rozwój

 • Budujemy plany szkoleniowe
 • Pomagamy w ich realizacji przy zoptymalizowanych kosztach
 • Prowadzimy systematyczną ocenę skuteczności szkoleń i innych działań rozwojowych

Ocenę kompetencji zawodowych

 • Budujemy systemy oceny kompetencji zawodowych i je wdrażamy
 • Budujemy banki kompetencji
 • Wdrażamy narzędzia umożliwiające poliwalencję, czyli zastępowalność pracowników
 • Stymulujemy wielozadaniowość pracowników
 • Eliminujemy ryzyko wystąpienia wąskich gardeł kompetencyjnych

Budowanie motywacji i zaangażowania

 • Na bieżąco mierzymy zestaw ilościowych i jakościowych wskaźników ilustrujących poziom zaangażowania i motywacji personelu
 • Rekomendujemy kierownikom działania niezbędne do utrzymania, podniesienia zaangażowania na oczekiwany poziom
 • Identyfikujemy czynniki wpływające na poziom motywacji i zaangażowania, zarówno wzrosty jak i spadki

Zarządzanie i budowanie systemu wynagradzania i motywacji pozafinansowej

 • Tworzymy systemy powiązane z realizacją celów strategicznych i operacyjnych oraz dopasowane do potrzeb i możliwości firmy oraz jej pracowników
 • Pozyskujemy do współpracy optymalnych partnerów w zakresie motywacji pozafinansowej

Możesz nam zlecić całość ZZL lub poszczególne procesy.

Skąd będziesz wiedział, że to działanie przynosi firmie efekty.

Poprzez autorski zestaw wskaźników HR monitorujemy na bieżąco efektywność zarządzania personelem. Dostarczamy naszym klientom aktualnych danych na temat jakości i wartości kapitału ludzkiego w firmie. Budujemy bank kompetencji i dbamy o jego zapełnienie przy optymalnych nakładach i inwestycjach. Oferowany przez nas outsourcing realizujemy przy pomocy autorskiego narzędzia i metodyki SmartManager®.

Dlaczego warto zaufać firmie Heuresis

Mamy blisko 20 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych.

Skupiamy zespół trenerów, mentorów, coachów, kadrowych, radców prawnych itp. w całej Polsce.

Posiadamy sieć partnerów na terenie całego kraju.

Nasze usługi wspieramy narzędziami informatycznymi w tym autorskim programem do zarządzania pracą i kompetencjami oraz platformą e-learningową.

Pracujemy w języku polskim i angielskim.

Pracujemy pod nadzorem jakościowym w zakresie ISO i zarządzania kompetencjami


Zainteresowany? Sprawdź swoją firmę i zobacz w jakim zakresie możemy współpracować i wspólnie doskonalić ją. Wypełnij poniższy kwestionariusz i podaj swój adres e-mail a my wyślemy do Ciebie diagnozę.

Diagnoza Twojej organizacji