Rekrutacja - Doradca ds. marketingu

04.02.2022

Heuresis rekrutuje.
Specjalista ds. marketingu poszukiwany!


Jesteśmy prężnie działającą, innowacyjną firmą szkoleniowo-doradczą z 20 letnim doświadczeniem. Pracujemy według najwyższych, międzynarodowych standardów; współpracujemy z partnerami zagranicznymi, instytucjami edukacyjnymi. Wśród naszych klientów są zarówno korporacje międzynarodowe, firmy rodzinne jak i klienci indywidualni. Korzystamy z innowacyjnych, autorskich narzędzi zarządzania i metodologii nauczania. Nasz zespół to ludzie pracujący z pasją, rozwijający własny potencjał i kompetencje. Dbamy o dobre relacje, wzajemny szacunek, doceniamy i cieszymy się ze wspólnych sukcesów. Do naszego zespołu zapraszamy:

Specjalistę ds. Marketingu


Główne zadania


 • Budowanie i zwiększanie rozpoznawalności marki firmy na rynku usług szkoleniowych i doradczych,
 • Przygotowanie i koordynowanie realizacji strategii marketingowej i promocyjnej,
 • Redagowanie i publikowanie treści promocyjnych na stronie www oraz w social mediach (promocje, blogi, newsletter, posty itp.),
 • Nawiązywanie relacji z mediami i partnerami,
 • Kontakt z mediami i dbanie o obecność oferty firmy w social mediach,
 • Kontakt i opieka nad uczestnikami szkoleń,
 • Inicjowanie i angażowanie społeczności do dyskusji, tworzenie grup,
 • Przygotowywanie koncepcji, zarządzanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz e-maili marketingowych wykorzystujących różne kanały dotarcia: SEO, PPC, social media, wydarzenia online i offline,
 • Testowanie i wdrażanie narzędzi ułatwiających działania marketingowe,
 • Promowanie marki na eventach branżowych krajowych i zagranicznych (targi/ konferencje),
 • Organizowanie eventów zewnętrznych/wewnętrznych,
 • Realizacja zamówień na materiały marketingowe,
 • Planowanie i zarządzanie budżetem marketingowym,
 • Stała analiza konkurencji firmy.

Wymagania


 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w sektorze MMŚP,
 • Umiejętność strategicznego podejścia do działań marketingu,
 • Praktyczna znajomość technik i narzędzi marketingowych (znajomość narzędzia, Mautic będzie dodatkowym atutem),
 • Umiejętność przygotowywania informacji oraz redagowania tekstów,
 • Dbałość o szczegóły, dokładność,
 • Sumienność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Wyczucie biznesowe w oparciu o cele i kodeks etyczny firmy,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Oferujemy


 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w prężnie działającej firmie z 20-letnim doświadczeniem,
 • Udział w realizacji międzynarodowych projektów,
 • Korzystne warunki do rozwoju w przyjaznym i ambitnym zespole,
 • Podnoszenie kompetencji i budowanie doświadczenia poprzez udział w międzynarodowych, eksperckich grupach projektowych,
 • Możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach (wyjazdowych, zagranicznych),
 • Samodzielność i sprawczość w zakresie wykonywanych zadań,
 • Dostęp i pracę z nowoczesnymi, innowacyjnymi narzędziami,
 • Uczciwe wynagrodzenie, współmierne do osiąganych wyników, przejrzysty system bonusowy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie na adres: klaudia.kossowska@heuresis.pl lub poprzez formularz umieszczony poniżej CV* zawierające klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Heuresis sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Heuresis sp. z o.o. ul. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków W, NIP: 675 12 44 510. Adres mailowy: biuro@heuresis.pl
· Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
o art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
o art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Heuresis sp. z o.o.
· Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Heuresis upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Heuresis powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące;
· Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
· Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
· Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
· Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;
· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.