Zaproszenie do badania rynku - projekt Erasmus+

09.02.2022

"Wsparcie Adaptacyjne dla Pracowników Wykazujących Objawy Ogólnego Zniechęcenia do Życia i Pracy"
Wniosek do projektu Erasmus+ w ramach Akcji 2: Partnerstwa na rzecz współpracy


Heuresis wraz z partnerami krajowymi i europejskimi, składa wniosek o projekt Erasmus+. Tytuł to "Wsparcie Adaptacyjne dla Pracowników Wykazujących Objawy Ogólnego Zniechęcenia do Życia i Pracy". Przez ogólne zniechęcenie mamy na myśli m.in.: depresję, niepokoje, wypalenie zawodowe, psychozy.

Najnowsze badania wskazują na spadek odporności psychicznej w społeczeństwie, spowodowany okresem pandemicznym i izolacją.
Chcemy sprawdzić, czy ta tendencja jest zauważalna w polskich przedsiębiorstwach. To wszystko, by – w odpowiedzi na potrzeby rynku – stworzyć program edukacyjny dla managerów liniowych i HR, przygotowujący do wsparcia pracowników, którzy wykazują objawy ogólnego zniechęcenia do życia i pracy.

Dlatego serdecznie zapraszamy managerki i managerów do wypełnienia ankiety, która wesprze nasze działania projektowe.


🔸 LINK DO ANKIETY 🔸

Dziękujemy!

Zespół Heuresis