Akademia Managera - Excellence in Management

Akademia Managera - Excellence in Management ®

Akademia Managera Excellence in Management® to certyfikowane szkolenia managerskie dopasowane do potrzeb kierowników z różnym doświadczeniem i na różnych szczeblach zarządzania.

Szkolenia managerskie – od First step managera do Szefa szefów

Akademię realizujemy na 2 lub 3 poziomach zaawansowania:

 • Podstawowy dla początkujących managerów oraz osób przygotowywanych do objęcia funkcji managerskich
 • Zaawansowany dla doświadczonych managerów, którzy potrzebują praktycznej wymiany doświadczeń i porządkowania już posiadanej wiedzy oraz umiejętności, jakie daje zarządzanie projektami.
 • Ekspert, dla tych, którzy poszukują inspiracji i szybkiej wymiany doświadczeń.

Każdorazowo, przed przystąpieniem do projektowania szkolenia, badamy potrzeby potencjalnych uczestników oraz poziom ich wiedzy i umiejętności.


Z jakich części składają się certyfikowane szkolenia menedżerskie?

Badanie potrzeb i poziomowanie kompetencji

Umożliwi zbudowanie szkolenia dla managerów uwzględniającego potrzeby i poziom wiedzy oraz umiejętności.

E-learning i gry szkoleniowe online

Dostęp do platformy uczestnicy będą mieć podczas całej akademii. Gry biznesowe są atrakcyjnym wprowadzeniem do treści merytorycznych.

Warsztaty
z trenerem

Podczas warsztatów (teraz także w formule zdalnej!) uczestnicy ćwiczyć będą konkretne umiejętności, opracują lub uzyskają narzędzia managerskie, które pozwolą wydajniej pracować.

Opieka coacha/mentora

Indywidualne wsparcie coacha lub mentora ułatwia wdrażanie nabytej na szkoleniu wiedzy oraz nowych zachowań i narzędzi do praktyki zawodowej.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności na zakończenie

Zachęca do nauki treści merytorycznych, kierunkuje uwagę i stymuluje zaangażowanie.

Każdy kurs dla managerów możemy zrealizować według indywidualnych uzgodnień, na pierwszym miejscu stawiając skuteczność i optymalizację czasową.

Budujemy nasze szkolenia korzystając z następujących narzędzi:

Interaktywny e-learning
z monitorowaniem postępów uczestników

Trening
atrakcyjne w formie zajęcia szlifujące poszczególne grupy umiejętności managerskich

Zajęcia blended-learning
inspirująca mieszanka interaktywnego e-learningu oraz zajęć warsztatowych

Coaching/ mentoring odpowiadające na indywidualne potrzeby poszczególnych kierowników

Gry strategiczne
zestaw interaktywnych narzędzi w formie online i tradycyjnej uatrakcyjniający uczenie się i mocno angażujący

Testy psychometryczne
pomocne przy podejmowaniu decyzji o włączeniu danej osoby do programu managerskiego

Jeśli wahasz się, która forma będzie najlepsza dla Twojej organizacji - zadzwoń i porozmawiaj z nami o Twoich potrzebach! Dobierzemy formułę, która będzie dla Was najbardziej efektywna!


Jakie zakresy kompetencji możemy rozwijać dla poszczególnych szczebli zarządzania?

OFERUJEMY CERTYFIKOWANE SZKOLENIA, KTÓRE PRZYGOTOWUJĄ DO PEŁNIENIA ROLI MANAGERSKIEJ I UMOŻLIWIAJĄ REALIZOWANIE WSZYSTKICH ZADAŃ MANAGERSKICH

Przywództwo i zarządzanie

Koncentruje się na stylu kierowania, dostarczeniu narzędzi do budowania zespołów, zaufania i autorytetu, motywacji oraz zarządzania zadaniami i personelem.

Rozwiązywanie problemów
i podejmowanie decyzji

Dostarcza narzędzi identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz opisuje problematykę stylów podejmowania decyzji.

Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów

Skupia się na zagadnieniach związanych z poprawą produktywności, narzędziach optymalizacji procesów i stymulowaniu innowacji.

Efektywna komunikacja i współpraca

Skupia się na komunikowaniu celów i zadań oraz budowaniu współpracy.

Negocjacje i trudne rozmowy biznesowe

Zarządzanie procesem negocjacji bez poddawania się emocjom.

Zarządzanie strategiczne

Metody i narzędzia analizy strategicznej wspierające strategię rozwoju firm.

Zarządzanie zmianą

Metody i narzędzia analizy strategicznej wspierające strategię rozwoju firm.

Zarządzanie personelem i kompetencjami

Planowanie i rozwój kompetencji menedżerskich.

Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy

Podczas szkolenia uczestnicy dyskutują zarządzaniem wartością firmy, a zwłaszcza zasobami klientów, ludzkim, marki, wartości itp. oraz odpowiedzialnością lidera za te obszary.

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Każdy menedżer, zarówno przed swoim zespołem, jak i na zewnątrz, reprezentuje swoją drużynę. Uczymy, jak robić to skutecznie, aby osiągnąć założone efekty wizerunkowe.

Zarządzanie zespołem

Skupia się na zidentyfikowaniu ról poszczególnych członków zespołu, charakterystykach wydajnych zespołów i zasadach budowania zespołu.

Zarządzanie projektami

Dokonujemy kompleksowego przeglądu metodyk w zarządzaniu projektami, od PRINCE2 do Agile oraz trenujemy planowanie projektu i budowanie narzędzi do monitoringu.


Przykładowe narzędzia, które przygotują lub otrzymają uczestnicy szkolenia dla managerów

Zapewniamy materiały wspierające naukę. Każdy uczestnik otrzyma skrypt, zestaw pigułek wiedzy oraz dostęp do bazy wiedzy na platformie e-learningowej. Ponadto:

Przywództwo i zarządzanie

 • Kwestionariusz stylu kierowania wraz z nasyceniem i ukierunkowaniem na realizację poszczególnych zadań kierowniczych
 • Kwestionariusz stylu komunikacji
 • Kwestionariusz zachowań liderskich
 • Narzędzia: do formułowania celów i zadań, do planowania pracy jednostek i zespołów, do delegowania zadań, do organizowania pracy zespołów
 • Kwestionariusz weryfikujący źródła motywacji (kompilacja: A. Maslowa i Fredericka F. Herzberga)

Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy

 • Narzędzia do zarządzania kapitałem klientów
 • Managerskie narzędzia zarządzania finansami
 • Narzędzia zarządzania kapitałem klientów i relacji
 • 5C i 7P marketingowe
 • Implementacja metodyki BSC

Zarządzanie strategiczne

 • Narzędzia analizy strategicznej, w tym PESTER, KCS'y, SPACE
 • Narzędzia macierzowe produkt, usługa vs. rynek
 • Kwestionariusz etapu rozwoju firmy

Dlaczego warto z Heuresis rozwijać managerów?

Mamy doświadczenie

Od 20 lat organizujemy certyfikowane szkolenia menadżerskie, co czyni nas ekspertami w tej dziedzinie.

Liczy się efekt

Tworzymy akademię, dobierając treści i metody ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych problemów managerskich np. zarządzanie projektami.

Lubimy wyzwania

Współpracujemy z menedżerami na wszystkich szczeblach w najbardziej wymagających branżach, takich jak lotnictwo, motoryzacja i BPO. Łącznie nasze szkolenia menedżerskie objęły kilka tysięcy osób, dając bogate doświadczenie w pracy z różnorodnymi zespołami.

Liczy się czas

Jako jedyni oferujemy kursy zoptymalizowane czasowo. Stosowana przez nas metodyka pozwoliła skrócić czas udziału w szkoleniu o połowę.

Wyłącznie praktyka

Certyfikowane szkolenia menedżerskie oferują profesjonalne treści oraz praktyczne narzędzia, które można natychmiast wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Trenerzy praktycy

Nasi trenerzy są skoncentrowani na praktycznym rozwiązywaniu problemów uczestników oraz skuteczności szkoleń.


KAŻDĄ WYCENĘ PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNIE, BAZUJĄC NA ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEBACH

Jeśli chcesz poznać koszt szkolenia w swojej firmie, wypełnij formularz, a my przygotujemy ofertę i skontaktujemy się z Tobą

Formularz zapytania o szkolenie zamknięte


Jeśli chcesz skierować managerów na szkolenie otwarte zapraszamy Cię tutaj.