Badanie zaangażowania

Chcesz wiedzieć jakie są Twoje mocne strony jako pracodawcy, zbudować efektywny pakiet świadczeń płacowych i poza płacowych, poznać źródła zadowolenia i nie zadowolenia z pracy, zobaczyć jaki procent załogi utożsamia się z firmą?


Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na powyższe zagadnienia to badanie satysfakcji i zaangażowania jest dla Ciebie.

Dzięki wykonaniu badania zaangażowania dowiesz się:

  • Jakie są obszary satysfakcji pracowników, zidentyfikujesz ich istotność oraz oczekiwane zmiany
  • Zdiagnozujesz mocne i słabe strony swojej firmy
  • Zdefiniujesz priorytety rozwojowe i usprawnienia w tym obszarze
  • Zbadasz ryzyko wystąpienia mobbingu


Dlaczego warto przeprowadzić badanie zaangażowania z Heuresis

Badanie prowadzone sprawdzoną metodyką

Wystandaryzowane raporty umożliwiające cykliczną, obiektywną weryfikację prowadzonych działań

Możliwość wyboru techniki badania - online, wersja tradycyjna lub sposób mieszany

Dostępny benchmark z rynku polskiego

Krótki czas badania dzięki sprawdzonemu sposobowi prowadzenia go

Wyczerpujący raport uwzględniający potrzeby informacyjne zlecającego


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.