Doradztwo w zakresie raportowania ESG

Doradztwo w zakresie raportowania ESG dla Twojej Firmy

Nasza oferta doradztwa w zakresie ESG została stworzona, aby pomóc Twojej firmie w wdrażaniu zrównoważonych praktyk biznesowych oraz wspierać ją w raportowaniu niefinansowym w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Co to jest ESG?

ESG to skrót od trzech kluczowych obszarów, które są coraz bardziej istotne dla firm na całym świecie:

 • Environmental (Środowiskowy): Dotyczy praktyk związanych z ochroną środowiska, redukcją emisji gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, zarządzaniem odpadami, ochroną przyrody i innymi kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym.
 • Social (Społeczny): Koncentruje się na relacjach społecznych w kontekście biznesu, włączając w to aspekty takie jak prawa pracowników, różnorodność i integrację, bezpieczeństwo pracowników, zaangażowanie społeczności lokalnych i sprawiedliwość społeczną.
 • Governance (Zarządzanie): Odnosi się do struktury zarządzania w firmie, w tym do zasad etyki biznesu, przejrzystości, uczciwości, odpowiedzialności zarządu, skuteczności audytów i kontroli wewnętrznej.

Dlaczego warto JUŻ TERAZ zadbać o wprowadzenie strategii ESG w twojej firmie?

Odpowiedzialność społeczna, przejrzystość organizacyjna i zrównoważony rozwój stały się kluczowymi elementami biznesowego sukcesu, przybierając jednocześnie bardzo realne ramy wymagań prawnych i sprawozdawczych. 

Już od 2024 duże firmy zobligowane są do uzupełnienia sprawozdań finansowych o raportowanie niefinansowe w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie kapitału ludzkiego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dobrego zarządzania.

Managerowie stoją przed realnymi wyzwaniami dopasowania procesów środowiskowych, HR i zarządzania do wymagań raportowania ESG. Ograniczony czas na wdrożenie nowych procesów w obszarze:

 • środowiska,
 • systemów kompetencji,
 • kultury organizacyjnej,
 • wynagrodzeń,
 • organizacji pracy,
 • zarządzania,
 • gromadzenia danych i ich raportowania,

powodują, że temat jest ważny i pilny.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

 1. Audyt ESG: Przeprowadzamy szczegółowy audyt ESG w Twojej firmie, identyfikując obszary do poprawy oraz rekomendując konkretne działania w celu osiągnięcia zgodności z najlepszymi praktykami ESG.
 2. Strategia ESG: Pomagamy w opracowaniu strategii ESG dostosowanej do Twoich potrzeb i celów biznesowych, w tym ustalaniu celów, polityk, procedur i mierników sukcesu.
 3. Szkolenia ESG: Organizujemy szkolenia dla Twoich pracowników na temat ESG (szczególnie dla kadry managerskiej i HR), aby zwiększyć ich świadomość i zrozumienie kluczowych kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem.
 4. Kompleksowe wsparcie w raportowaniu ESG: Pomagamy w przygotowaniu raportowania ESG, aby umożliwić transparentne komunikowanie się z interesariuszami i inwestorami.
 5. Bieżące doradztwo ESG: Zapewniamy ciągłe wsparcie doradcze w zakresie ESG, aby pomóc Ci utrzymać i doskonalić praktyki zgodności i zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego warto wybrać nas?


Doświadczenie: Posiadamy szerokie doświadczenie w dziedzinie ESG oraz zrozumienie specyfiki różnych sektorów i rynków. Z sukcesem zorganizowaliśmy w  grudniu 2023 roku konferencję – „STRATEGIA ESG - nowe perspektywy”, oferujemy szkolenia w formie panelu ekspertów o ESG: „PANELE EKSPERTÓW HR O ESG” oraz „PANELE TOP MANAGERÓW I WŁAŚCICIELI FIRM O ESG”. W zespole Heuresis obecni są trenerzy specjalizujący się w tematyce ESG, wśród nich Pani prezes Heuresis – Barbara Matyaszek-Szarek, która regularnie bierze udział w konferencjach oraz kongresach, gdzie dzieli się swoja wiedzą w panelach dotyczących ESG.

Dostosowanie: Nasze podejście jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów każdego klienta.

Profesjonalizm: Zapewniamy wysoką jakość usług oraz pełną dyskrecję i zaufanie.

Wyniki: Naszym celem jest osiąganie realnych wyników poprzez wdrażanie skutecznych strategii ESG.


Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami i uzgodnij z nami szczegóły:

Formularz kontaktowy