Akademia Zarządzania Projektami - Excellence in Project Management

Akademia Zarządzania Projektami Excellence in Project Management® to szkolenia dopasowane do potrzeb osób zarządzających małymi i dużymi projektami.

Z jakich elementów może składać się akademia dla managerów projektów?

Badanie potrzeb i poziomowanie kompetencji

Umożliwi zbudowanie szkolenia dla managerów projektów uwzględniającego potrzeby i poziom wiedzy i umiejętności.

E-learning i gry szkoleniowe online

Dostęp do platformy uczestnicy będą mieć podczas całej akademii. Gry biznesowestanowić będą atrakcyjne wprowadzenie do złożonych treści merytorycznych.

Warsztaty
z trenerem

Podczas warsztatów, także w formule online, uczestnicy ćwiczyć będą konkretne umiejętności, opracują lub uzyskają narzędzia, które pozwolą im efektywnie pracować.

Opieka coacha/mentora

Indywidualne wsparcie coacha lub mentora stymulować będzie do wdrażania do praktyki zawodowej nowych zachowań i narzędzi.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności na zakończenie

Zachęca do nauki i utrwalania treści merytorycznych, kierunkuje uwagę i stymuluje zaangażowanie.

Każdy kurs z zarządzania projektami możemy zrealizować według indywidualnych uzgodnień na pierwszym miejscu stawiając skuteczność i optymalizację czasową.

Budujemy nasze kursy korzystając z narzędzi:

Interaktywny e-learning
z monitorowaniem postępów uczestników

Trening
atrakcyjne w formie zajęcia szlifujące poszczególne grupy umiejętności zarządzania projektami

Zajęcia blended-learning
inspirująca mieszanka interaktywnego e-learningu oraz zajęć warsztatowych

Coaching/ mentoring odpowiadające na indywidualne potrzeby poszczególnych osób

Gry strategiczne
pozwalają poznać decyzje finansowe podejmowanych w projekcie działań, pozwalają praktycznie choć w bezpiecznym środowisku poczuć zagrożenia związane z naruszeniem trójkąta projektowego.

Testy psychometryczne
pomocne przy podejmowaniu decyzji o powierzeniu danej osobie zarządzania projektem

Jeśli wahasz się, która forma będzie najlepsza dla Twojej organizacji - zadzwoń i porozmawiaj z nami o Twoich potrzebach! Dobierzemy formułę, która będzie dla Was najbardziej efektywna!


Jakie bloki tematyczne mogą być ujęte w Akademii?

Oferujemy pełny zakres szkoleń, które przygotowują do zarządzania każdego rodzaju projektami.

 1. Określanie celów i precyzowanie efektów końcowych projektu i na poszczególnych jego etapach.
 2. Określanie zasobów potrzebnych do realizacji projektów: rzeczowych i osobowych, finansowych.
 3. Ustalanie zakresu prac na poszczególnych etapach projektów oraz definiowanie kamieni milowych.
 4. Organizowanie projektów: powoływanie zespołów projektowych, organizacja spotkań, raportowanie i komunikowanie.
 5. Zarządzanie czasem w projektach: harmonogramowanie, histogram zasobów - wizualizacja danych.
 6. Stosowanie w praktyce prostych narzędzi: wykres Gantta, macierz RACI, zarządzanie ścieżką krytyczną, trójkąt projektowy.
 1. Powtarzalne używanie procedury „zarządzanie projektami” w swoim obszarze zarządzania.
 2. Monitoring i kontrola realizacji projektów, ustalanie priorytetów i świadome podejmowanie decyzji.
 3. Uzasadnianie uruchamiania nowych projektów w kontekście celów biznesowych.
 4. Zamykanie projektów, podsumowywania nakładów i efektów, wyciągania wniosków razem z zespołem i doskonalenie własnych kompetencji w zakresie „zarządzania projektami”.
 5. Świadome zarządzanie ryzykiem w projektach (metody szacowania ryzyka i zapobieganie ryzyku).

Narzędzia, które przygotują lub otrzymają uczestnicy szkolenia dla managerów projektów

 • Drzewo celów projektu
 • Matrycę logiczną
 • Kartę projektu
 • Plan projektu
 • Macierz RACI
 • Przegląd narzędzi informatycznych do zarządzania projektami przez zespoły rozproszone
 • Kwestionariusz stylu managera projektów
 • Wzór dokumentowania spotkania projektowego
 • Wzór procedury zarządzania projektami
 • Skrypt, pigułkę wiedzy oraz dostęp do bazy wiedzy na platformie e-learningowej

Dlaczego z Heuresis najlepiej rozwijać managerów projektów?

Mamy doświadczenie

Od 20 lat skutecznie szkolimy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Liczy się efekt

Budujemy akademię dla klientów - dobieramy zróżnicowane metody pracy indywidualnej.

Lubimy wyzwania

Pracowaliśmy i pracujemy z managerami na wszystkich szczeblach firm najbardziej zaawansowanych branż: lotnicza, automotiv i BPO. Ogółem kilka tysięcy osób.

Liczy się czas

Jako jedyni oferujemy kursy zoptymalizowane czasowo. Stosowana przez nas metodyka pozwoliła nam skrócić czas udziału w szkoleniu średnio o połowę.

Wyłącznie praktyka

Zajęcia są praktyczne i zawierają wyłącznie treści i narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy zawodowej.

Trenerzy praktycy

Nasi trenerzy nastawieni są na skuteczność szkolenia i rozwiązywanie problemów uczestników.


Dla każdego klienta robimy indywidualną wycenę na podstawie zidentyfikowanych potrzeb.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile by kosztowało szkolenie w Twojej firmie wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie z ofertą:

Formularz zapytania o szkolenie zamknięte


Jeśli chcesz skierować managerów projektów na szkolenie otwarte zapraszamy Cię tutaj.