Certyfikaty i szkolenia otwarte dla managerów

Certyfikat managera pozwoli Ci wiarygodnie i szybko zaprezentować posiadane przez Ciebie umiejętności kierownicze, a przygotowane przez nas szkolenia otwarte ułatwią Ci jego zdobycie.

Dbamy o Twój czas i wygodę, dlatego proponujemy 2 możliwości uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na pełny kurs managerski w formule blended-learning, jeśli chcesz rozwinąć i ugruntować wiedzę i umiejętności

Zdaj egzamin jeśli czujesz się kompetentny i chcesz od razu potwierdzić swoje umiejętności

Jeśli nie wiesz z czego skorzystać zacznij od badania kompetencji dla managerów i podejmij decyzję!

Badanie kompetencji to test online, dzięki któremu poznasz swoje luki kompetencyjne w wiedzy i umiejętnościach oraz oswoisz się z formułą egzaminu teoretycznego.

Badanie możesz kupić osobno, natomiast w pełnym kursie blended-learning jest już zawarte.


Zainteresowany? Nie zwlekaj!

Poznaj kurs managerski blended-learning

Dlaczego z Heuresis najlepiej rozwiniesz swoje umiejętności managerskie

Doświadczenie

Mamy blisko 20 lat doświadczenia w szkoleniu managerów. Realizujemy szkolenia dla małych, średnich i dużych firm.

8 tysięcy

Pracowaliśmy i pracujemy z managerami wszystkich szczebli firm różnych branż i wielkości. Ogółem kilka tysięcy osób.

Zoptymalizowany czas

Jako jedyni oferujemy kursy zoptymalizowane czasowo. Stosowana przez nas metodyka pozwoliła nam skrócić czas udziału w szkoleniu średnio o połowę.

Tylko praktyka

Zajęcia są praktyczne i zawierają wyłącznie treści i narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy zawodowej.

Trenerzy

Nasi trenerzy nastawieni są na skuteczność szkoleniarozwiązywanie problemów uczestników.

Dostęp do narzędzi

Po zakończeniu szkolenia oferujemy Ci naszą opiekę, dostęp do bazy danych, wymianę doświadczeń i konsultacje.

Dbamy nie tylko o Twój czas, ale także o Twoje pieniądze, dlatego proponujemy korzystne warunki płatności. Szczegóły omawiamy z każdym indywidualnie.


Zdecyduj, które szkolenie z zarządzania jest dla Ciebie!

Twoim marzeniem jest zarządzać zespołami ludzi lub właśnie awansowałeś na kierownika lecz brakuje Ci wiedzy w zakresie zarządzania zespołami, procesami i ludźmi. Poziom podstawowy Certified International Management Professional® (CIMP®) jest dla Ciebie.

Posiadasz już doświadczenie jako managerwiele rzeczy robisz intuicyjnie, ale często zastanawiasz się czy robisz to właściwie. Poziom zaawansowany Certified International Professional Manager® (CIPM®) lub Certified International Professional Management Executive® (CIPME®) jest dla Ciebie.


Z czego się składa szkolenie managerskie blended-learning?

Badanie kompetencji

Z badania dowiesz się czego powinieneś się nauczyć. Pozwoli Ci ono monitorować, czy podczas szkolenia uzupełniasz tą wiedzę i umiejętności, które są Ci potrzebne.

Dostęp do platformy e-learningowej

Dostęp do platformy będziesz miał podczas całego kursu i do dwóch miesięcy po jego zakończeniu. E-learning zawiera zarówno materiały jak i daje Ci możliwość szybkiej komunikacji z opiekunem Waszej grupy oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Warsztaty z trenerem

Podczas warsztatów przećwiczysz konkretne umiejętności, opracujesz lub uzyskasz narzędzia managerskie, które pozwolą Ci efektywnie pracować.

Egzamin certyfikujący

Egzamin będziesz zdawał na wybranym poziomie i  będzie on zróżnicowany w zależności od poziomu.

Baza narzędzi

Znamy samotność szefa, dlatego oferujemy Ci dostęp do społeczności profesjonalistów i konsultantów, z którymi na bieżąco będziesz mógł wymieniać doświadczenia, konsultować się i inspirować.


Wiedza i umiejętności oraz narzędzia, które zdobędziesz podczas szkolenia managerskiego

Program w pigułce poziomu podstawowego Certified International Management Professional® (CIMP®)
6 dni zajęć grupowych lub 3 dni zajęć indywidualnych + 33 h e-learningu

1

Lider i przywódca – wartości i zachowania

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • 5 podstawowych funkcji managerskich
 • 5 podstawowych zachowań liderskich
 • Styl kierowania
 • Styl liderski
 • Narzędzia budowania zaufania
 • Narzędzia budowania autorytetu
 • Narzędzia motywacji
 • Zarządzanie zadaniami i zespołami

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Kwestionariusz stylu kierowania wraz z nasyceniem i ukierunkowaniem na realizację poszczególnych zadań kierowniczych
 • Kwestionariusz stylu komunikacji
 • Kwestionariusz zachowań liderskich
 • Narzędzia: do formułowania celów i zadań, do planowania pracy jednostek i zespołów, do delegowania zadań, do organizowania pracy zespołów
 • Kwestionariusz weryfikujący źródła motywacji (kompilacja A. Maslowa i Fredericka F. Herzberga)

2

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • Style podejmowania decyzji
 • Etapy podejmowania decyzji
 • Narzędzia heurystyczne wspierające podejmowanie decyzji
 • Narzędzia heurystyczne wspierające identyfikowanie i rozwiązywanie problemów

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Kwestionariusz do grupowego rozwiązywania problemów
 • Pełna burza mózgów
 • Analogie Gordona lub podobne
 • Lateralne techniki rozwiązywania problemów dr E. Bono
 • Kwestionariusz stylu podejmowania decyzji

3

Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • Mapowanie procesów
 • Optymalizowanie procesów
 • Narzędzia identyfikowania marnotrawstwa
 • Narzędzia poprawy produktywności
 • Identyfikacja ryzyk w procesie i ich eliminacja

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Diagram procesów oraz symbole używane w nim
 • Narzędzia do mapowania strumienia wartości
 • 8 typów najczęściej występującego marnotrawstwa i sposoby zapobiegania / eliminacji
 • Organizacja efektywnego i ergonomicznego stanowiska pracy

Program w pigułce poziomu zaawansowanego Certified International Professional Manager® (CIPM®)
8 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych +50 h e-learningu

4

Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • Zarządzanie wartością firmy
 • Elementy managerskie finansów dla niefinansistów
 • Zarządzanie kapitałem klientów
 • Rola i odpowiedzialność lidera

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Narzędzia do zarządzania kapitałem klientów
 • Managerskie narzędzia zarządzania finansami
 • Narzędzia zarządzania kapitałem klientów i relacji
 • 5C i 7P marketingowe
 • Implementacja metodyki BSC

5

Zarządzanie strategiczne

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • Analiza pozycji strategicznej
 • Diagnoza pozycji strategicznej
 • Diagnoza typu rynku, na którym funkcjonuje firma
 • Budowanie strategii firmy w czasach VUCA

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Narzędzia analizy strategicznej, w tym PESTER, KCS'y, SPACE
 • Narzędzia macierzowe produkt, usługa vs. rynek
 • Kwestionariusz etapu rozwoju firmy
 • Arkusz weryfikacji strategii pod kątem 5F
 • Weryfikacja strategii pod kątem VUCA

6

Manager jako katalizator zmian

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • Rodzaje zmian w firmach
 • Etapy wprowadzania zmiany a transformacja firmy
 • Opór i jego przezwyciężanie
 • Kierowanie w zmianie
 • Przywództwo w zmianie

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Równanie zmiany
 • Poziomy oporu i radzenie sobie z nimi
 • Diagram pola sił
 • VUCA i sposoby działania
 • Krzywa adaptacji

7

Zarządzanie personelem i kompetencjami

Zagadnienia omawiane i praktykowane podczas modułu:

 • Planowanie i rozwój kompetencji
 • Zarządzanie budżetem kompetencji
 • Poziomy kompetencji
 • Zewnętrzne miary kompetencji

Narzędzia, które otrzymasz:

 • Narzędzia do opisu profili kompetencyjnych
 • Implementacja uniwersalne ramy odniesienia do systemów kompetencji w organizacjach
 • Narzędzia do tworzenia gradacyjnego systemu zarządzania kompetencjami
 • Narzędzia do oceny kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa)

Do każdego modułu otrzymasz skrypt, pigułkę wiedzy oraz dostęp do bazy wiedzy na platformie e-learningowej.


Koszty pełnego kursu managerskiego

Poziom podstawowy
Certified International Management Professional® (CIMP®)
Poziom zaawansowany
Certified International Professional Manager® (CIPM®)
Dla osób posiadających certyfikat CIMP®Dla osób nie posiadających certyfikatu CIMP® dwa poziomy
6 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych(do 4 osób) + 33 h e-learningu8 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych(do 4 osób) + 50 h e-learningu
 • 14 dni zajęć lub 16 godzin konsultacji indywidualnych
 • 50 h e-learningu
 • 8 dni zajęć grupowych lub 4 dni zajęć indywidualnych(do 4 osób)
5700 zł netto - szkolenie blended-learning
+ 360$ netto - egzamin i certyfikat
+ 23% VAT
7500 zł netto - szkolenie blended-learning
+ 410$ netto - egzamin i certyfikat
+ 23% VAT
12 000 zł netto - szkolenie blended-learning
+ 590$ netto - egzamin i certyfikat
+ 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł skorzystać ze szkolenia.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenie managerskie dla grupy osób z Twojej firmy zapraszamy Cię tutaj.

Dowiedz się na czym polega egzamin certyfikujący managerów

Certyfikat managera możesz zdobyć po zdaniu egzaminu na wybranym i dopasowanym do Ciebie poziomie.

Dla liderów, managerów i właścicieli firm

Certyfikaty managerskie przeznaczone są dla osób, które zarządzają lub chcą zarządzać firmą lub zespołem, czyli np. dla właścicieli firm, przedsiębiorców, liderów zespołów, mistrzów, brygadzistów, kierowników etc.


Jak przystąpić do egzaminu managerskiego?

Egzamin składa się z testu zawierającego 80 pytań jednokrotnego wyboru oraz, w zależności od wybranego poziomu, z prezentacji zadania zarządczego lub projektu zarządczego.

1

2

3

4

5

Wyślij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj wsparcie indywidualnego opiekuna.
Złóż życiorys i udokumentuj doświadczenie.
Przystąp do części teoretycznej na właściwym poziomie online - w dogodnie wybranym terminie.
Umów się na praktyczną część egzaminu.
Uzyskaj certyfikat i dołącz do grona certyfikowanych przez American Certification Institute® managerów.

Koszty przystąpienia do egzaminu managerskiego

Poziom podstawowy
Certified International Management Professional® (CIMP®)
Poziom zaawansowany
Certified International Professional Manager® (CIPM®)
Dla osób posiadających certyfikat CIMP®Dla osób nie posiadających certyfikatu CIMP®
360$ + 23% VAT410$ + 23% VAT590$ + 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł podejść do egzaminu.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Korzyści z posiadania certyfikatu managera

Wiarygodność

Uwiarygodnienie posiadanych umiejętności i kompetencji.

Wygoda

Łatwiejsze i  szybsze zaprezentowanie kompetencji nabywanych w trakcie rozwoju zawodowego.

Rozwój

Usystematyzowanie i uzupełnienie kompetencji w trakcie procesu certyfikacji.

Pewność

Zwiększenie pewności siebie przy wykonywaniu zadań managerskich.

Baza narzędzi

Stały dostęp do bazy wiedzy i ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Inspiracja i wsparcie przy wykonywaniu zadań kierowniczych.


Dlaczego warto certyfikować się z American Certification Institute®?

Certyfikacja przygotowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, dlatego jest bardzo praktyczna.

Długoletnie doświadczenie - firma działa od 1999 roku.

Ponad 1 mln certyfikatów na całym świecie
z różnych dziedzin -
w tym 122 tys.
wydanych certyfikatów managerskich.

Wygoda i elastyczność - możesz przystąpić do części teoretycznej online kiedy chcesz, a termin części praktycznej dopasujemy do Ciebie.

Wymagania certyfikacyjne na bieżąco przystosowywane do zmieniających się realiów biznesowych.


Co o naszych szkoleniach dla managerów mówią uczestnicy