Badanie kultury organizacji

Dzięki badaniu kultury organizacyjnej zrozumiecie i zdefiniujecie różnice pomiędzy aktualną i oczekiwaną kulturą organizacyjną, aby wskazać kierunki zmian. Dokonacie oceny gotowości firmy na zmianę oraz poznacie różnice w postrzeganiu kultury przez dowolne zdefiniowanie grupy pracowników.

Dlaczego warto badać kulturę organizacji

  • Umożliwia świadome zarządzanie komunikacją w firmie w zależności od sytuacji, potrzeb i uwarunkowań oraz monitorowanie efektów
  • Wspiera wdrażanie strategii zwłaszcza innowacyjnych
  • Pozwala zrozumieć menedżerom przyczyny nieporozumień pomiędzy działami i funkcjami organizacji
  • Ułatwia budowanie wspólnej tożsamości w różnych działach i jednostkach terytorialnych
  • Przyśpiesza integrację w budowaniu struktur holdingowych oraz aliansów strategicznych.


Dlaczego warto zbadać kulturę organizacyjną z Heuresis

Badanie prowadzone sprawdzoną metodyką

Wystandaryzowane raporty umożliwiające cykliczną, obiektywną weryfikację prowadzonych działań

Możliwość wyboru techniki badania - online, wersja tradycyjna lub sposób mieszany

Dostępny benchmark z rynku polskiego

Krótki czas badania dzięki sprawdzonemu sposobowi prowadzenia go

Wyczerpujący raport uwzględniający potrzeby informacyjne zlecającego


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.