Testy psychometryczne

Celem testów psychometrycznych jest niezależna ocena kompetencji przywódczych managerów i pracowników firmy. Diagnoza ta pozwoli na podjęcie działań rozwojowych lub potencjalnej promocji diagnozowanych pracowników.

Jakie korzyści daje zrobienie testu psychometrycznego?

Korzyści dla uczestnika badaniaKorzyści dla organizacji
 • Pozna swój styl przywódczy
 • Otrzyma diagnozę poziomu własnej odporności psychicznej
 • Zwróci uwagę na swoje mocne strony i możliwość ich zastosowania w codziennej pracy
 • Otrzyma informację zwrotną na temat luk kompetencyjnych i kompetencji wymagających rozwoju wewnątrz diagnozowanego obszaru
 • Otrzyma konkretne wskazówki dotyczące implikacji poszczególnych działań/zachowań i potencjalne zagrożenia/korzyści z nich wynikające
 • Dowie się, w jaki sposób wzmocnić lub zmodyfikować swoje działania w przykładowych sytuacjach
 • Pozna potencjał przywódczy diagnozowanej grupy pracowników
 • Zdiagnozuje specyficzny styl przywódczy badanej osoby i dopasuje go do obecnej sytuacji organizacji
 • Dowie się, na jakim poziomie kształtuje się odporność psychiczna diagnozowanej grupy pracowników
 • Otrzyma informację dotyczącą potencjalnych obszarów do poprawy
 • Będzie w stanie zoptymalizować potencjał zarządczy managerów
 • Będzie mógł zastosować odpowiednią dla badanego pracownika formę motywacji

Co oferują testy AQR

Ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących ludzi

Są łatwe do zrozumienia przez użytkowników

Pozwalają badanej osobie poznać swój styl przywódczy

Zaprojektowane tak, aby były łatwe do administrowania i zarządzania

Przystosowane do wspierania jakości informacji zwrotnej do egzaminowanego

Oparte na gruntownych badaniach naukowych i zwalidowane przez niezależne instytucje w wielu krajach

Test ILM72 - Zintegrowany Model Przywództwa

Co to jest Zintegrowany Model Przywództwa?

ILM72 jest wiarygodnym narzędziem psychometrycznym, oceniającym dwa istotne elementy:

 • Indywidualny styl przywództwa
 • Zapoznaje z umiejętnościami i zachowaniami najważniejszymi z punktu widzenia wydajnego przywództwa


Co bada ILM72?
Preferowany styl przywództwa

Zorientowany na Zadania vs. Zorientowany na ludzi

Niniejsza skala odzwierciedla oraz dokonuje pomiaru tego, na ile lider zorientowany jest na potrzeby związane z wykonywaniem zadania lub na potrzeby poszczególnych osób.

Elastyczny vs. Zasadniczy

Ta skala mierzy stopień w jakim lider skłonny jest włączać inne osoby w proces analizowania i podejmowania decyzji w danej organizacji.

Zdecentralizowany vs. Scentralizowany

Skala ta mierzy stopień, w jakim lider czuje, że jest głównym punktem kontroli i inicjacji działań i na ile pozwala innym sprawować władzę.

Zarządzający przez Pochwały vs. Zarządzający przez wymagania

Skala ta mierzy stopień, w jakim lider sądzi, że ludzi motywują pochwały lub kary i wymagania.

Nastawiony na Proces vs. Nastawiony na efekt

Skala ta obrazuje, na ile istotne jest dla lidera osiąganie celów i co gotowy jest poświęcić, aby je osiągnąć.

Oparty na zdobytej Wiedzy vs. Oparty na Wrodzonych Zasobach

Skala ta mierzy na ile strukturalizacja, planowanie i osobiste zorganizowanie są ważne dla lidera, a na ile polegał będzie on na swojej prezencji, intuicji oraz instynkcie, chcąc osiągnąć sukces w danej roli.


Skale ogólne – główne kompetencje przywódcze

Kolejne analizy pokazały, iż o efektywności przywódcy świadczą wyniki uzyskane w trzech skalach ogólnych. ILM72 również mierzy te trzy główne skale.

Koncentracja na osiągnięciu rezultatówSkala pokazuje zakres, w jakim mamy do czynienia ze zdecydowaną determinacją do osiągnięć – w długim i krótkim okresie.
Koncentracja na poszczególnych pracownikachSkala określa stopień koncentracji na wzmacnianiu i zwiększaniu możliwości, zaufania oraz poświęcenia ze strony konkretnych ludzi.
Koncentracja na pracy zespołowejSkala przedstawia stopień koncentracji na wykorzystywaniu całego potencjału organizacji, tak żeby rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji mogło być bardziej skuteczne i wydajne.

Test MTQ48 odporność psychiczna

Co to jest odporność psychiczna?

Odporność Psychiczna jest to indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego co robimy. Jest powiązana z cechami takimi jak charakter, wytrzymałość, odwaga, itp.

Odporność Psychiczną definiuje się jako:

 • “Cechę osobowości, która w dużym stopniu, wpływa na sposób w jaki osoba reaguje na wyzwanie, stress, presję, niezależnie od okoliczności w jakich występują”.
 • Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują na Odporność Psychiczną jako główny czynnik wpływający na:
 • Wydajność - wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami
 • Pozytywne zachowanie - większe zaangażowanie, bardziej pozytywne nastawienie, częstsze podejście ‘ja mogę’
 • Samopoczucie - większe zadowolenie, lepsze zarządzanie stresem, osoba jest mniej podatna na szykanowanie
 • Aspiracje – większa ambicja, lepsze przygotowane do zarządzania, gotowość na podjęcia i zarządzania większym ryzykiem

Co bada MTA48?

Komponenty Odporności PsychicznejCo oznacza … co MTQ48 bada
KONTROLA Kontrola nad własnym życiem – Ja naprawdę wierzę, że mogę to osiągnąć
Kontrola nad własnymi emocjami – Potrafię zarządzać własnymi emocjami i emocjami innych osób
ZAANGAŻOWANIE Stawianie sobie celu – Obiecuję to zrobić – Lubię pracować dla osiągnięcia postawionych sobie celów
Osiąganie – Zrobię wszystko by dotrzymać obietnic i osiągnąć postawione cele
WYZWANIERyzykowanie – Jestem zdeterminowany by osiągnąć sukces
Nauka przez doświadczenie – nawet niepowodzenia i komplikacje stwarzają możliwości do nauki
ODWAGA W Umiejętności – wierzę, że mam właściwe umiejętności – lub mogę je zdobyć
Międzyludzka Odwaga – Mam wpływ na innych – potrafię wytrwać przy swoim jak trzeba.

Jak możemy ocenić Odporność Psychiczną?

Możemy zmierzyć komponenty odporności psychicznej dla uczestnika lub grupy uczestników. Jest to możliwe przy zastosowaniu instrumentu psychometrycznego składającego się z 48 pytań. MTQ48 jest miarą normatywną i rzetelną i umożliwia pomiar odporności psychicznej przed i po różnego typu programach szkoleniowych lub sesjach coachingu.

Czy możemy rozwijać odporność psychiczną?

Tak, zdecydowanie! Możliwe jest rozwinięcie u osoby jej odporności psychicznej lub nauczenie osoby zachowania kogoś, kto wskazuje na wysoką odporność psychiczną. W obu wypadkach możemy zauważyć korzyści z rozwoju odporności psychicznej. AQR posiada program szkoleniowy który jest możliwy do zastosowania w obu wypadkach.

Dostępne formy raportów testów psychometrycznych

Do obydwu narzędzi generowane są automatycznie raporty w trzech wersjach:

Raport Oceniający (Assessor Report)

Służący do oceny kandydata do pracy, pracownika w trakcie oceny (osiągnięć itp.) zawierający feedback dotyczący każdej skali oraz 6-10 pytań rekrutacyjnych pozwalających ocenić pożądaną cechę.

Raport Rozwijający (Development Report)

Przeznaczony dla badanego, dostarczający wskazówek i feedbacku rozwojowego, podkreślający dobre, mocne strony oraz wskazujący potencjalne zagrożenia wynikające z braku danej kompetencji itp.

Raport Wspierający (Coaching Report)

Przeznaczony dla mentora, coacha pracującego z daną osobą, zawierający wskazówki odnośnie sugerowanych działań coachingowych.

Oprócz ww. raportów indywidualnych dostępne są również następujące raporty:

 • Raporty grupowe (Organization Development Report ) – badający wskazaną kompetencję na poziomie grupy, działu czy pionu w organizacji.
 • Raport postępu (Distance Travelled Report).

Dlaczego warto wybrać metodykę i narzędzia AQR

Jesteśmy akredytowanym partnerem AQR, założonej w 1989 roku brytyjskiej firmy, jednego z wiodących światowych dostawców rozwiązań i narzędzi dla międzynarodowych firm doradczych i biznesowych.

AQR oferuje szereg innowacyjnych i praktycznych testów psychometrycznych, narzędzi diagnostycznych oraz programów rozwojowych które służą optymalizacji procesów zarządzania ludźmi i organizacjami.

Produkty i usługi AQR są dostępne od 20 lat w ponad 40 krajach na całym świecie i zostały przetłumaczone na kilka języków


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.