Outsourcing funkcji personalnych

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce prowadzimy usługi outsourcingu personalnego u HR. Współpraca z nami pozwala na wdrożenie lub podniesienie efektywności procesów HR.

Dlaczego warto rozważyć outsourcing częściowy lub kompleksowy funkcji personalnych?

Redukuje koszty związane z naborem, rozwojem, adaptacją i utrzymaniem pracowników.

Rozwiązuje problemy z pozyskaniem personelu, jakością pracy, zaangażowaniem i rozwojem.

Zapewnia pomoc zespołu doświadczonych specjalistów trenerów, mentorów, coachów, kadrowych, radców prawnych itp.

Redukuje koszty związane z nakładami inwestycyjnymi na utrzymanie bazy technicznej, np. oprogramowania.

Efektywnie wspiera główne procesy biznesowe.

Zapewnia stałe i aktywne doradztwo dla zarządu i kadry managerskiej.


Kiedy outsourcing personalny może być rozwiązaniem problemów w Twojej firmie?

Jeżeli borykasz się z:

Brakiem środków na zatrudnienie profesjonalnego managera HR

Niską efektywnością kadry managerskiej

Trudnościami w pozyskaniu pracowników i wysoką fluktuacją

Brakiem zaangażowania pracowników

Nie przynoszącymi efektu szkoleniami

Brakiem efektywnej komunikacji w firmie i wynikającymi stąd błędami

Skontaktuj się z nami, a opracujemy dla Ciebie optymalny plan współpracy.


Outsourcing HR obejmuje następujące procesy:

Pozyskiwanie pracowników

 • Przeprowadzamy rekrutację i selekcję
 • Tworzymy opisy i profile stanowiska pracy i pożądanych kandydatów
 • Budujemy testy badające kompetencje kandydatów,
 • Szukamy potrzebnych specjalistów oraz przeprowadzamy z nimi niezbędne rozmowy
 • Przygotowujemy komplet dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Rekomendujemy najlepsze rozwiązania prawne w zakresie prawa pracy

Wdrażanie (onboarding) nowych pracowników do pracy

 • Budujemy systemy i narzędzia wdrażania pracowników do pracy
 • Budujemy narzędzia do instruktażu stanowiskowego
 • Uczymy doświadczonych pracowników jak dzielić się wiedzą i szybko przyuczyć do wykonywania zadań zawodowych

Szkolenia i rozwój

 • Budujemy plany szkoleniowe
 • Pomagamy w ich realizacji przy zoptymalizowanych kosztach
 • Prowadzimy systematyczną ocenę skuteczności szkoleń i innych działań rozwojowych

Ocenę kompetencji zawodowych

 • Budujemy systemy oceny kompetencji zawodowych i je wdrażamy
 • Budujemy banki kompetencji
 • Wdrażamy narzędzia umożliwiające poliwalencję, czyli zastępowalność pracowników
 • Stymulujemy wielozadaniowość pracowników
 • Eliminujemy ryzyko wystąpienia wąskich gardeł kompetencyjnych

Budowanie motywacji i zaangażowania

 • Na bieżąco mierzymy zestaw ilościowych i jakościowych wskaźników ilustrujących poziom zaangażowania i motywacji personelu
 • Rekomendujemy kierownikom działania niezbędne do utrzymania, podniesienia zaangażowania na oczekiwany poziom
 • Identyfikujemy czynniki wpływające na poziom motywacji i zaangażowania, zarówno wzrosty jak i spadki

Zarządzanie i budowanie systemu wynagradzania i motywacji pozafinansowej

 • Tworzymy systemy powiązane z realizacją celów strategicznych i operacyjnych oraz dopasowane do potrzeb i możliwości firmy oraz jej pracowników
 • Pozyskujemy do współpracy optymalnych partnerów w zakresie motywacji pozafinansowej

Możesz nam zlecić całość ZZL lub poszczególne procesy.

Skąd będziesz wiedział, że to działanie przynosi firmie efekty.

Poprzez autorski zestaw wskaźników HR monitorujemy na bieżąco efektywność zarządzania personelem. Dostarczamy naszym klientom aktualnych danych na temat jakości i wartości kapitału ludzkiego w firmie. Budujemy bank kompetencji i dbamy o jego zapełnienie przy optymalnych nakładach i inwestycjach. Oferowany przez nas outsourcing realizujemy przy pomocy autorskiego narzędzia i metodyki SmartManager®.

Dlaczego warto zaufać firmie Heuresis

Mamy blisko 20 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych.

Skupiamy zespół trenerów, mentorów, coachów, kadrowych, radców prawnych itp. w całej Polsce.

Posiadamy sieć partnerów na terenie całego kraju.

Nasze usługi wspieramy narzędziami informatycznymi w tym autorskim programem do zarządzania pracą i kompetencjami oraz platformą e-learningową.

Pracujemy w języku polskim i angielskim.

Pracujemy pod nadzorem jakościowym w zakresie ISO i zarządzania kompetencjami


Zainteresowany? Sprawdź swoją firmę i zobacz w jakim zakresie możemy współpracować i wspólnie doskonalić ją. Wypełnij poniższy kwestionariusz i podaj swój adres e-mail a my wyślemy do Ciebie diagnozę.

Diagnoza Twojej organizacji