Akademia HR

Akademia HR - zrównoważony rozwój dla managerów i managerów HR

Zdobądź dotację na 80% kosztów dostosowania firmy do zasad zrównoważonego rozwoju i utrzymaj jej konkurencyjność. Nabory trwają!

Przygotowanie raportowania strategii zrównoważonego rozwoju jest pilnym wymaganiem stanowiącym o utrzymaniu konkurencyjności firmy. Firmy duże już od przyszłego roku mają obowiązek raportowania swojego wpływu na środowisko, kapitał społeczny, społeczność w której funkcjonują oraz swoich klientów.

Dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała unikalną ofertę również dla dużych firm umożliwiającą uzyskanie dofinansowania na przygotowanie firmy do nowych wymagań zrównoważonego rozwoju zwłaszcza w aspektach związanych z kapitałem społecznym.

Do udziału w szkoleniach i doradztwie zapraszamy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, kadrę HR z małych średnich i dużych przedsiębiorstw i kadrę managerską małych, średnich dużych przedsiębiorstw oraz pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Najbliższe szkolenie startuje:

16 września 2024 w Krakowie

Zakończenie rekrutacji: 12 września 2024

Kolejne szkolenia startują:

17 października 2024 r w Krakowie

12 listopada 2024 r w Krakowie

13 stycznia 2025 r w Krakowie

12 marca 2025 r w Krakowie

CEL SZKOLENIA:

Podnieśnie i rozwój kompetencji managerów CEO oraz managerów HR do zmian rynku pracy i wymagań organizacyjnych związanych z trendami demograficznymi oraz wdrażaniem w Polsce i Europie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie kapitału społecznego (ESG)

W ramach Akademii HR Managerowie i osoby odpowiedzialne za HR dowiedzą się:

 • Jak przygotować organizację do wyzwań rynku pracy
 • Jak zarządzać zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy
 • Jak zarządzać wiekiem i współpracą międzypokoleniową
 • Jak zarządzać różnorodnością i wielokulturowością w organizacji
 • Jak umiejętnie wdrażać zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności
 • Jak zarządzać pracą zdalną i hybrydową
 • W jaki sposób wdrażać nowe modele i formy organizacji pracy
 • Jak budować środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi
 • Jak wykorzystywać procesy migracyjne w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR
 • Jak orientować się w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych
 • Jak wykorzystywać narzędzia Digital i systemy ICT w obszarze HR
 • Jak działa analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy
 • Jak w zrównoważony sposób zarządzać potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy
 • Jak zarządzać procesami technologicznego wsparcia pracy
 • Jak budować efektywną i rozwojową kulturę pracy.

Dofinansowanie


PROGRAM SZKOLENIADZIEŃ I

 • Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
 • Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy.

DZIEŃ II

 • Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych,
 • Budowa prorodzinnej kultury pracy,
 • Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności.

DZIEŃ III

 • Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
 • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji.

DZIEŃ IV

 • Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
 • Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR.

DZIEŃ V

 • Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
 • Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
 • Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy.

DZIEŃ VI

 • Digital - wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR,
 • Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy.


OSOBY PROWADZĄCE:


BARBARA MATYASZEK-SZAREK

Doświadczona manager i manager HR, posiada ponad 20 lat doświadczenia w planowaniu i realizacji funkcji HR w firmach. Członkini międzynarodowych gremiów zarządzania kompetencjami i wdrażania systemów walidacji. Współpracowała przy tworzeniu ZSK w Polsce.

Monika Jankowska-Rangelov  

Doświadczona managerka i trenerka w zakresie zarządzania różnorodnością oraz CSR w firmach. Praktyk zarządzania różnorodnością i CSR z ponad 20-letnim stażem.

MAŁGORZATA ŻURAWSKA

Managerka HR z ponad 20-letnim stażem, praktyk zarządzania HR, specjalizuje się w kwestiach związanych z budowanie strategii organizacji, polityką i strategią wynagrodzeń oraz KPI.

CENNIK


Wartość pełnego kursu blended learning

8 800 zł netto/brutto


Pełny kurs blended learning obejmuje:

- 6 dni (48h) intensywnych zajęć warsztatowych, pełnych praktycznych ćwiczeń

- Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów merytorycznych, pigułkę wiedzy oraz materiały ćwiczeniowe.


Zainteresowany? Nie zwlekaj!

Napisz do nas! biuro@heuresis.pl

Twoja grupa szkoleniowa liczy więcej niż 6 osób?

Potrzebujesz szkolenia z wybranego zakresu materiału?

To nie problem - stworzymy szkolenie specjalnie dla Ciebie i Twojej Firmy, zgodne z wymaganiami BUR oraz przydatne dla Twojej Firmy.!