Badanie kompetencji Certified International Professional Trainer

Cena: 300,00 zł + VAT

Szczegóły

Dlaczego warto zacząć rozwój od badania kompetencji? 

Badanie kompetencji pozwala ustalić jaką posiadasz wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym od Trenera Biznesu, Wykładowcy, Edukatora osób dorosłych   Poznasz swoje mocne i słabe strony i uzyskasz bezcenną wiedzę na temat potencjalnych kierunków rozwoju kompetencyjnego i kariery zawodowej. 

Dla kogo badanie kompetencji Certified International Professional Trainer (CIPT)  - 

Szkolenie z andragogiki, czyli nauki o edukacji dorosłych, jest niezwykle przydatne dla szerokiego spektrum profesjonalistów, którzy są zaangażowani w proces nauczania, szkolenia i rozwijania umiejętności dorosłych. Oto lista osób i grup zawodowych, które powinny rozważyć udział w takim szkoleniu: 

1. Trenerzy i szkoleniowcy 

 • Trenerzy korporacyjni: Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń w firmach, które muszą dostosować swoje metody nauczania do potrzeb dorosłych uczestników. 

 • Instruktorzy zawodowi: Specjaliści prowadzący kursy zawodowe i techniczne, którzy muszą efektywnie przekazywać wiedzę praktyczną. 

2. Nauczyciele i wykładowcy 

 • Nauczyciele w szkołach dla dorosłych: Pedagodzy pracujący w placówkach edukacyjnych dla dorosłych, takich jak licea dla dorosłych czy szkoły policealne. 

 • Wykładowcy akademiccy: Profesorowie i adiunkci na uczelniach wyższych, szczególnie ci, którzy prowadzą kursy dla studentów zaocznych i podyplomowych. 

3. HR i specjaliści ds. rozwoju pracowników 

 • Specjaliści ds. szkoleń i rozwoju: Osoby zajmujące się planowaniem i realizacją programów szkoleniowych oraz rozwojowych dla pracowników w organizacjach. 

 • Konsultanci HR: Profesjonaliści doradzający firmom w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, którzy muszą rozumieć, jak efektywnie szkolić dorosłych. 

4. Menedżerowie i liderzy zespołów 

 • Menedżerowie liniowi i średniego szczebla: Osoby zarządzające zespołami, które mogą być odpowiedzialne za mentoring i szkolenie swoich pracowników. 

 • Kierownicy projektów: Liderzy projektów, którzy często muszą przekazywać wiedzę i umiejętności członkom swoich zespołów. 

5. Coachowie i mentorzy 

 • Profesjonalni coachowie: Osoby oferujące coaching kariery i rozwoju osobistego, którzy potrzebują umiejętności nauczania dorosłych. 

 • Mentorzy: Doświadczeni pracownicy, którzy wspierają rozwój młodszych kolegów poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności. 

6. Specjaliści ds. e-learningu i projektanci szkoleń 

 • Projektanci szkoleń: Osoby tworzące programy szkoleniowe i materiały dydaktyczne, które muszą być dostosowane do potrzeb dorosłych uczestników. 

 • Specjaliści ds. e-learningu: Profesjonaliści zajmujący się tworzeniem i wdrażaniem programów e-learningowych dla dorosłych. 

7. Pracownicy organizacji non-profit i sektora publicznego 

 • Animatorzy społeczni: Osoby pracujące w organizacjach non-profit, które prowadzą szkolenia i warsztaty dla społeczności lokalnych. 

 • Pracownicy sektora publicznego: Urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych, którzy organizują programy edukacyjne dla dorosłych. 

8. Konsultanci i doradcy biznesowi 

 • Konsultanci biznesowi: Specjaliści doradzający firmom w zakresie rozwoju organizacyjnego i szkoleń pracowników. 

 • Doradcy zawodowi: Profesjonaliści pomagający dorosłym w rozwijaniu kariery poprzez doradztwo i szkolenia. 

9. Zainteresowani rozwojem osobistym 

 • Osoby zainteresowane własnym rozwojem: Dorośli, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności nauczania innych, np. w kontekście wolontariatu lub działalności społecznej. 

Uczestnictwo w szkoleniu z andragogiki pozwala tym wszystkim grupom lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby edukacyjne dorosłych, stosować odpowiednie metody nauczania i skuteczniej przekazywać wiedzę i umiejętności. To z kolei przyczynia się do bardziej efektywnego kształcenia i rozwoju dorosłych uczniów, pracowników czy klientów. 

Jak przebiega badanie kompetencji: 

Badanie kompetencji obejmuje 80 pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie testu od razu uzyskasz informację zwrotną na temat prawidłowości Twoich wyborów.  

Badanie prowadzone jest w odniesieniu do wymagań standardu  Trenera ACI i Heuresis. Badanie przygotowane na bazie wymagań stawianych wobec managerów szkoleń w ESCO oraz na 3 poziomie kompetencji (WRL) taksonomii  opracowanej przez Światową Organizację Pracy.  Dzięki temu wyniki badania są transparentne i porównywalne na różnych rynkach geograficznych. 

Na badanie powinieneś zarezerwować około 90 minut.  

Co da Ci wykonanie badania: 

Po wykonaniu badania otrzymasz raport, z którego dowiesz się jakie są Twoje mocne strony jako osoby zarządzającej procesami rozwojowymi w firmie, czyli co już umiesz oraz jakie masz luki kompetencyjne i jakimi narzędziami możesz je uzupełnić.  

Dzięki badaniu poczujesz się pewnie i będziesz mógł aspirować do roli osoby, kompleksowo wspomagającej firmę w budowaniu i rozwoju potrzebnych kompetencji lub jeśli już realizujesz się w tej roli, to upewnisz się, że realizujesz zadania w tej roli na światowym poziomie! 

Jakie korzyści daje udział w szkoleniu z andragogiki? 

Szkolenie z andragogiki przynosi liczne korzyści zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom. Andragogika, jako nauka o edukacji dorosłych, pomaga lepiej zrozumieć, jak dorosli uczą się i jakie metody są najskuteczniejsze w ich szkoleniu. Oto szczegółowe korzyści dla obu grup: 

Korzyści dla osób indywidualnych: 

 1. Lepsze zrozumienie procesów uczenia się dorosłych: 

 • Świadomość różnic: Zrozumienie, jak dorosli różnią się od dzieci w kontekście uczenia się, co pozwala na lepsze dostosowanie metod nauczania. 

 • Efektywność nauczania: Umiejętność stosowania technik, które zwiększają efektywność i przyswajanie wiedzy przez dorosłych. 

 1. Rozwój umiejętności trenerskich i pedagogicznych: 

 • Techniki nauczania: Poznanie skutecznych technik i metod nauczania dostosowanych do potrzeb dorosłych. 

 • Zarządzanie grupą: Lepsze zarządzanie dynamiką grupy, motywowanie uczestników i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. 

 1. Zwiększenie skuteczności zawodowej: 

 • Większa skuteczność w pracy: Zastosowanie zasad andragogiki może prowadzić do większej skuteczności w pracy zawodowej, zwłaszcza w rolach związanych ze szkoleniem i edukacją. 

 • Rozwój kariery: Zdobycie kompetencji andragogicznych może przyczynić się do awansu zawodowego lub otwarcia nowych ścieżek kariery. 

 1. Zwiększenie pewności siebie: 

 • Pewność siebie: Lepsze przygotowanie do prowadzenia szkoleń i edukacji dorosłych zwiększa pewność siebie w tych rolach. 

 • Profesjonalizm: Udoskonalenie umiejętności trenerskich i dydaktycznych wzmacnia wizerunek profesjonalisty. 

 1. Rozwój umiejętności interpersonalnych: 

 • Komunikacja: Poprawa umiejętności komunikacyjnych, które są kluczowe w efektywnym nauczaniu dorosłych. 

 • Empatia i zrozumienie: Lepsze zrozumienie potrzeb i motywacji dorosłych uczniów, co pozwala na bardziej empatyczne podejście. 

Korzyści dla organizacji: 

 1. Zwiększona efektywność szkoleń: 

 • Lepsze wyniki szkoleń: Szkolenia prowadzone zgodnie z zasadami andragogiki są bardziej efektywne i prowadzą do lepszego przyswajania wiedzy przez pracowników. 

 • Wyższa motywacja uczestników: Dorosli uczą się chętniej i z większą motywacją, gdy szkolenia są dostosowane do ich specyficznych potrzeb. 

 1. Lepsze zarządzanie talentami: 

 • Rozwój kompetencji pracowników: Skuteczne szkolenia przyczyniają się do rozwoju kluczowych kompetencji pracowników. 

 • Planowanie sukcesji: Lepsze przygotowanie przyszłych liderów i menedżerów. 

 1. Zwiększenie konkurencyjności organizacji: 

 • Innowacyjność i adaptacyjność: Organizacje z dobrze wyszkolonymi pracownikami są bardziej innowacyjne i lepiej przystosowane do zmian. 

 • Wyższa jakość usług i produktów: Pracownicy, którzy ciągle rozwijają swoje umiejętności, przyczyniają się do poprawy jakości oferowanych usług i produktów. 

 1. Zwiększenie zaangażowania pracowników: 

 • Lojalność i satysfakcja: Inwestowanie w rozwój pracowników zwiększa ich lojalność i satysfakcję z pracy. 

 • Redukcja rotacji: Pracownicy, którzy widzą możliwość rozwoju i nauki w organizacji, są mniej skłonni do zmiany pracy. 

 1. Optymalizacja kosztów szkoleniowych: 

 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Efektywne szkolenia minimalizują potrzebę powtarzania kursów i redukują koszty związane z nieefektywnymi programami. 

 • ROI z inwestycji w szkolenia: Skuteczne programy szkoleniowe przynoszą lepszy zwrot z inwestycji w edukację pracowników. 

Długoterminowe korzyści: 

 1. Budowanie kultury organizacyjnej opartej na ciągłym rozwoju: 

 • Kultura uczenia się: Organizacje, które inwestują w andragogikę, promują kulturę ciągłego uczenia się i doskonalenia. 

 • Zarządzanie wiedzą: Skuteczne zarządzanie wiedzą i umiejętnościami w organizacji. 

 1. Lepsze zarządzanie zmianą: 

 • Adaptacyjność: Pracownicy lepiej przystosowani do zmian i bardziej elastyczni w odpowiedzi na nowe wyzwania. 

 • Skuteczna implementacja zmian: Szkolenia andragogiczne wspierają skuteczną implementację nowych procesów i technologii. 

Szkolenie z andragogiki przynosi znaczące korzyści zarówno indywidualnym uczestnikom, jak i całym organizacjom. Dla osób indywidualnych jest to możliwość rozwoju umiejętności dydaktycznych i trenerskich, co może przełożyć się na lepszą efektywność zawodową i rozwój kariery. Dla organizacji, inwestycja w andragogikę oznacza lepiej wyszkolonych pracowników, wyższą efektywność szkoleń, większe zaangażowanie pracowników oraz lepszą adaptacyjność do zmian i innowacji. 

Zapraszamy! 

 

Zapytanie o produkt

Produkty powiązane