Certyfikaty dla Managerów HR

Dzięki certyfikatowi managera zwiększysz swoją pewność siebie, szybko i wiarygodnie potwierdzisz swoje kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także zbudujesz swój wizerunek jako profesjonalisty i eksperta w swojej dziedzinie.

Dbamy o Twój czas i wygodę - to dla nas priorytet, dlatego proponujemy 2 możliwości uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na pełny kurs managera HR w formule blended-learning jeśli chcesz rozwinąć wiedzę i umiejętności

Zdaj egzamin jeśli czujesz się kompetentny i chcesz od razu potwierdzić swoje umiejętności

Dbamy nie tylko o Twój czas, ale także o Twoje pieniądze, dlatego proponujemy korzystne warunki płatności. Szczegóły omawiamy z każdym indywidualnie.

Dowiedz się na czym polega egzamin certyfikujący managerów HR

Certyfikat managera HR uzyskasz po zdaniu egzaminu na wybranym i osiągalnym dla Ciebie poziomie.

Dla specjalistów HR

Certyfikaty międzynarodowe managerów HR - kurs, szkolenie specjalista HR - przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie.


Jak przystąpić do egzaminu managera HR?

Egzamin składa się z testu zawierającego 80 pytań jednokrotnego wyboru oraz, w zależności od wybranego poziomu, z prezentacji zadania HR partnera lub projektu HR.

1

2

3

4

5

Wyślij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj wsparcie indywidualnego opiekuna.
Złóż życiorys i udokumentuj doświadczenie.
Przystąp do części teoretycznej na właściwym poziomie online - w dogodnie wybranym terminie.
Umów się na praktyczną część egzaminu.
Uzyskaj certyfikat i dołącz do grona certyfikowanych przez American Certification Institute® HR managerów.

Koszty przystąpienia do egzaminu managera HR

Poziom podstawowy
Certified Human Resource Management Professional® (CHRMP®)
Poziom zaawansowany
Certified International Human Resource Manager® (CIHRM®)
Dla osób posiadających certyfikat CHRMP®Dla osób nie posiadających certyfikatu CHRMP®
360$ + 23% VAT410$ + 23% VAT590$ + 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł podejść do egzaminu.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Benefity posiadania certyfikatu managera HR

Wiarygodność

Uwiarygodnienie posiadanych umiejętności i kompetencji.

Wygoda

Łatwiejsze i  szybsze zaprezentowanie kompetencji nabywanych w trakcie rozwoju zawodowego.

Rozwój

Usystematyzowanie i uzupełnienie kompetencji w trakcie procesu certyfikacji.

Pewność

Zwiększenie pewności siebie przy wykonywaniu zadań managera HR.

Baza narzędzi

Stały dostęp do bazy wiedzy i ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Inspiracja i wsparcie przy wykonywaniu zadań kierowniczych.


Dlaczego warto posiadać certyfikat American Certification Institute®?

Certyfikacja przygotowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, dlatego jest bardzo praktyczna.

Długoletnie doświadczenie - firma działa od 1999 roku.

Ponad 1 mln certyfikatów na całym świecie z różnych dziedzin - w tym 27 tys. z certyfikatem managera HR.

Wygoda i elastyczność - możesz przystąpić do części teoretycznej online kiedy chcesz, a termin części praktycznej dopasujemy do Ciebie.

Wymagania certyfikacyjne aktualizowane na bieżąco do zmieniających się realiów biznesowych.


CERTYFIKACJA

GENEZA

Ostatnia dekada XX w. i początek XXI w. naznaczone zostały trwającym nadal procesem transformacji gospodarczej w kierunku globalizacji, który zaowocował swobodnym przepływem specjalistów między różnymi krajami i rynkami ze względu na dążenie wielu firm do funkcjonowania na rynkach światowych. Ponadto, w dzisiejszych czasach w okresie naszej aktywności zawodowej o wiele częściej niż dawniej zmieniamy pracę, co nierzadko pociąga za sobą konieczność przekwalifikowania się. Nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz więcej ludzi wykonuje zawód zupełnie inny niż ten, na który wskazywałoby ich wykształcenie. Skutkuje to sytuacją, w której pracownik może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i rozległą wiedzą w swojej branży, jednak nie jest to dziedzina, w zakresie której posiada on dyplom uczelni wyższej, co sprawia, że jego faktyczne kompetencje nie są potwierdzone stosownymi dokumentami. Istotną kwestią jest także zróżnicowanie systemów edukacji w poszczególnych krajach, które utrudniają skuteczne porównywanie kompetencji, a dodatkowo nie uwzględniają kwalifikacji nabywanych przez osoby dorosłe w drodze gromadzenia doświadczeń zawodowych, kursów i szkoleń oraz samokształcenia. Te okoliczności zrodziły potrzebę opracowania ujednoliconego systemu potwierdzania kompetencji profesjonalistów dla potrzeb międzynarodowego rynku pracy oraz samych zainteresowanych, który z czasem zyskał miano certyfikacji. Najwcześniej, bo w latach 90. XX w., taki system zaczął funkcjonować w USA. W Europie praktyka potwierdzania kwalifikacji została w skali całej Unii Europejskiej rozpoczęta w 2004 r. w odpowiedzi na wysuwane przez kraje członkowskie żądania stworzenia wspólnego punktu odniesienia w edukacji. W Polsce z kolei od 2015 r. funkcjonuje Zintegrowany System Kwalifikacji -  rozwiązanie systemowe mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. W ramach tego systemu opisane są wszystkie kompetencje, których potwierdzenie zwieńczone jest uzyskaniem konkretnych kwalifikacji.

NA CZYM POLEGA CERTYFIKACJA?

Istotą systemu potwierdzania kompetencji jest koncentracja na efektach uczenia się przy równoczesnymciągłym weryfikowaniu poziomu nauczania jako kluczowego elementu jakości kompetencji, a tym samym jakości wykonywanej pracy. Inną ważną cechą systemu porównywania kompetencji jest brak orientacji na źródło wiedzy i umiejętności danej osoby. Nie jest ważne czy posiadana wiedza i umiejętności zostały nabyte w drodze uczenia się w szkole, na kursach czy w drodze samokształcenia. Ważne jest CO dana osoba WIE i POTRAFI a nie w jaki sposób się tego nauczyła.

O AMERICAN CERTIFICATION INSTITUTE (ACI)

American Certification Institute jest założoną w 1999 r. czołową instytucją certyfikującą kompetencje w Stanach Zjednoczonych, znaną nie tylko na rynku amerykańskim, ale również na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Lewes, w stanie Delaware, USA. ACI współpracuje z organizacjami z całego świata m.in. z Chin, Singapuru, Malezji, Dubaju, Meksyku czy Libanu. Nadrzędnym celem ACI jest wspieranie indywidualnego rozwoju poprzez przygotowanie „Profesjonalistów Jutra” do potwierdzenia swoich kompetencji poprzez uznawane na skalę światową certyfikaty.

CERTYFIKATY DLA MANAGERÓW HR – JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FAQ? 

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja American Certification Institute®?

Tego typu szkolenia HR są skierowane do profesjonalistów zarządzania zasobami ludzkimi, na każdym poziomie kariery, od początkujących specjalistów po doświadczonych managerów i liderów, którzy chcą potwierdzić umiejętności i wiedzę zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Jakie są wymagania wstępne do przystąpienia do certyfikacji?

Wymagania mogą różnić się w zależności od poziomu certyfikacji. Wymagane jest doświadczenie zawodowe w dziedzinie HR oraz wykształcenie wyższe. Dokładne wymagania są dostępne na naszej stronie internetowej.

Jak wygląda proces aplikacji i egzaminowania?

Proces aplikacji rozpoczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania wymaganych dokumentów. Po akceptacji kandydat otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz informacje o terminach i miejscach egzaminu. Egzamin końcowy odbywa się centrum certyfikującym w Warszawie.

Czy są dostępne materiały przygotowawcze?

Tak, oferujemy szeroki zakres materiałów przygotowawczych, w tym podręczniki, zbiory zadań, a także kursy online i warsztaty, które pomogą się przygotować do egzaminu.

Jakie są koszty certyfikacji?

Koszt certyfikacji zależy od poziomu i zakresu. Szczegółowe informacje o opłatach są dostępne na naszej stronie internetowej. W cenę wliczone są wszystkie materiały szkoleniowe oraz opłata egzaminacyjna.

Jakie korzyści daje posiadanie certyfikatu ACI?

Posiadanie certyfikatu ACI potwierdza Twoje kompetencje i profesjonalizm w dziedzinie HR, zwiększając Twoją wartość na rynku pracy. Umożliwia rozwój kariery, otwiera drogę do lepszych ofert pracy, buduje wiarygodność wśród pracodawców i współpracowników, a także zapewnia dostęp do globalnej sieci profesjonalistów.

Czy certyfikat trzeba odnawiać?

Tak, aby zapewnić aktualność wiedzy i umiejętności, certyfikat wymaga odnowienia. Proces ten zazwyczaj wymaga udowodnienia ciągłego rozwoju zawodowego i może wiązać się z koniecznością zdania testu recertyfikacyjnego. Szczegółowe informacje na temat procesu odnowienia certyfikatu są dostępne na naszej stronie internetowej.

Podnieś swoje kwalifikacje, a kariera nabierze tempa! Ważne jest, co wiesz i potrafisz. Kursy HR i szkolenia HR w tym będą pomocne i pomogą Ci stać się liderem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Poszerz wiedzę z tego zakresu, bądź mistrzem w tym, co robisz i zyskaj certyfikat uznawany na całym świecie! Daj karierze nowy impuls z Certyfikatami dla Managerów HR. Skontaktuj się z nami i zapisz się na szkolenie!