Certyfikaty dla Trenerów

Dzięki certyfikatowi trenera zwiększysz swoją pewność siebie, szybko i wiarygodnie potwierdzisz swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń oraz zyskasz zaufanie uczestników prowadzonych przez Ciebie kursów.

Dbamy o Twój czas i wygodę - to dla nas priorytet, dlatego proponujemy 2 możliwości uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na pełny kurs trenerski w formule blended-learning jeśli chcesz rozwinąć wiedzę i umiejętności

Zdaj egzamin 
jeśli czujesz się kompetentny i chcesz od razu potwierdzić swoje umiejętności

Dbamy nie tylko o Twój czas, ale także o Twoje pieniądze, dlatego proponujemy korzystne warunki płatności. Szczegóły omawiamy z każdym indywidualnie.


Jeżeli się certyfikujesz możesz dołączyć do naszego zespołu trenerów - jeśli szkolenia to Twoja pasja, posiadasz charyzmę to zaprosimy Cię do naszego zespołu i otrzymasz od nas zlecenia na realizację szkoleń!

Dowiedz się na czym polega egzamin certyfikujący trenerów biznesu

Certyfikat trenera zdobędziesz zdając egzamin na wybranym i odpowiednim dla Ciebie poziomie.

Szkolenie dla trenerów, trenerów biznesu, pracowników działów szkoleń oraz szkoleniowców BHP, jakości i innych

Certyfikaty trenerskie przeznaczone są dla osób, które prowadzą lub chcą w przyszłości prowadzić szkolenia dla ludzi dorosłych wewnętrznie, w swojej firmie, i/lub zewnętrznie, poza swoją organizacją.


Jak przystąpić do egzaminu trenerskiego?

Egzamin składa się z testu zawierającego 80 pytań jednokrotnego wyboru oraz, w zależności od wybranego poziomu, z zaprojektowania i przeprowadzenia szkolenia metodami aktywizującymi lub całego cyklu szkolenia.

1

2

3

4

5

Wyślij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj wsparcie indywidualnego opiekuna.
Złóż życiorys i udokumentuj doświadczenie.
Przystąp do części teoretycznej na właściwym poziomie online - w dogodnie wybranym terminie.
Umów się na praktyczną część egzaminu.
Uzyskaj certyfikat i dołącz do grona certyfikowanych przez American Certification Institute® trenerów.

Koszty przystąpienia do egzaminu trenerskiego

Poziom podstawowy
Certified International Professional Trainer® (CIPT®)
Poziom zaawansowany
Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®)
Dla osób posiadających certyfikat CIPT®Dla osób nie posiadających certyfikatu CIPT®
360$ + 23% VAT410$ + 23% VAT590$ + 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł podejść do egzaminu.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Posiadając certyfikat trenera zyskamy:

Wiarygodność

Uwiarygodnienie posiadanych umiejętności i kompetencji.

Wygoda

Łatwiejsze i szybsze zaprezentowanie nabytych
w trakcie rozwoju zawodowego kompetencji.

Rozwój

Usystematyzowanie
i uzupełnienie wiedzy i umiejętności
w trakcie procesu certyfikacji.

Pewność

Wyższa skuteczność i atrakcyjność prowadzonych szkoleń.

Baza narzędzi

Stały dostęp do bazy wiedzy i ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Inspiracja i wsparcie przy wykonywaniu zadań trenerskich.


American Certification Institute® - prestiżowa organizacja

Certyfikacja przygotowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, dlatego jest bardzo praktyczna.

Długoletnie doświadczenie - firma działa od 1999 roku.

Ponad 1 mln certyfikatów na całym świecie z różnych dziedzin - w tym 33 tys. certyfikatów trenera.

Wygoda i elastyczność - możesz przystąpić do części teoretycznej online kiedy chcesz, a termin części praktycznej dopasujemy do Ciebie.

Wymagania certyfikacyjne dopasowywane na bieżąco do zmieniających się realiów biznesowych.


CERTYFIKACJA

GENEZA

Ostatnia dekada XX w. i początek XXI w. naznaczone zostały trwającym nadal procesem transformacji gospodarczej w kierunku globalizacji, który zaowocował swobodnym przepływem specjalistów między różnymi krajami i rynkami ze względu na dążenie wielu firm do funkcjonowania na rynkach światowych. Ponadto, w dzisiejszych czasach w okresie naszej aktywności zawodowej o wiele częściej niż dawniej zmieniamy pracę, co nierzadko pociąga za sobą konieczność przekwalifikowania się. Nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz więcej ludzi wykonuje zawód zupełnie inny niż ten, na który wskazywałoby ich wykształcenie. Skutkuje to sytuacją, w której pracownik może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i rozległą wiedzą w swojej branży, jednak nie jest to dziedzina, w zakresie której posiada on dyplom uczelni wyższej, co sprawia, że jego faktyczne kompetencje nie są potwierdzone stosownymi dokumentami. Istotną kwestią jest także zróżnicowanie systemów edukacji w poszczególnych krajach, które utrudniają skuteczne porównywanie kompetencji, a dodatkowo nie uwzględniają kwalifikacji nabywanych przez osoby dorosłe w drodze gromadzenia doświadczeń zawodowych, kursów i szkoleń oraz samokształcenia. Te okoliczności zrodziły potrzebę opracowania ujednoliconego systemu potwierdzania kompetencji profesjonalistów dla potrzeb międzynarodowego rynku pracy oraz samych zainteresowanych, który z czasem zyskał miano certyfikacji. Najwcześniej, bo w latach 90. XX w., taki system zaczął funkcjonować w USA. W Europie praktyka potwierdzania kwalifikacji została w skali całej Unii Europejskiej rozpoczęta w 2004 r. w odpowiedzi na wysuwane przez kraje członkowskie żądania stworzenia wspólnego punktu odniesienia w edukacji. W Polsce z kolei od 2015 r. funkcjonuje Zintegrowany System Kwalifikacji -  rozwiązanie systemowe mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. W ramach tego systemu opisane są wszystkie kompetencje, których potwierdzenie zwieńczone jest uzyskaniem konkretnych kwalifikacji.

NA CZYM POLEGA CERTYFIKACJA?

Istotą systemu potwierdzania kompetencji jest koncentracja na efektach uczenia się przy równoczesnymciągłym weryfikowaniu poziomu nauczania jako kluczowego elementu jakości kompetencji, a tym samym jakości wykonywanej pracy. Inną ważną cechą systemu porównywania kompetencji jest brak orientacji na źródło wiedzy i umiejętności danej osoby. Nie jest ważne czy posiadana wiedza i umiejętności zostały nabyte w drodze uczenia się w szkole, na kursach czy w drodze samokształcenia. Ważne jest CO dana osoba WIE i POTRAFI a nie w jaki sposób się tego nauczyła.

O AMERICAN CERTIFICATION INSTITUTE (ACI)

American Certification Institute jest założoną w 1999 r. czołową instytucją certyfikującą kompetencje w Stanach Zjednoczonych, znaną nie tylko na rynku amerykańskim, ale również na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Lewes, w stanie Delaware, USA. ACI współpracuje z organizacjami z całego świata m.in. z Chin, Singapuru, Malezji, Dubaju, Meksyku czy Libanu. Nadrzędnym celem ACI jest wspieranie indywidualnego rozwoju poprzez przygotowanie „Profesjonalistów Jutra” do potwierdzenia swoich kompetencji poprzez uznawane na skalę światową certyfikaty.

HISTORIE SUKCESU PO SZKOLE TRENERÓW BIZNESU 

Monika Kowalska - ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego

Monika, jako certyfikowany trener biznesu, z dyplomem CIPT®, przeszła z pracy w korporacji do prowadzenia autorskich szkoleń. „Międzynarodowa certyfikacja otworzyła mi drzwi do stworzenia kursów, które rozwijają karierę zawodową uczestników. Dzięki narzędziom, które opanowałam w szkole trenerów biznesu, pomagam innym odkrywać i rozwijać ich potencjał”. 

Jakub Nowak – kierownik projektów szkoleniowych HR

Jakub, po zdobyciu certyfikatu CIPTM®, zyskał uznanie jako jeden z czołowych specjalistów w zakresie szkoleń dla firm. „Dzięki certyfikacji w pracy trenera nauczyłem się, jak konstruować programy, które są nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne i dostosowane do potrzeb firm oraz korporacji”.

Joanna Borowska – lider innowacji w edukacji  

Dzięki zdobytemu certyfikatowi CIPT® Joanna, kierownik Działu Szkoleń zmieniła podejście. „Certyfikacja na poziomie międzynarodowym dała mi fundamenty pracy trenera, na których zbudowałam nowe metody pracy. To nie tylko szkolenia, to kreowanie inspirujących ścieżek rozwoju pracowników”. 

Tomasz Leśniewski - profesjonalista od przyspieszania kariery zawodowej  

Po certyfikacji CIPTC® Tomasz poszerzył swoje umiejętności i ofertę szkoleniową w zawodzie trenera biznesu. „Moje warsztaty oparte są na solidnych podstawach metodycznych, które pozwalają na skuteczne wdrażanie zmian w praktyce. To szansa na realną zmianę w życiu zawodowym uczestników”.

ZACZNIJ PISAĆ HISTORIĘ TWOJEGO SUKCESU - ZRÓB CERTYFIKAT TRENER BIZNESU 

W pracy trenera dbasz o rozwój karier zawodowych pracowników korporacji i przedsiębiorstw. Czas na Twój własny rozwój! Pokaż mistrzostwo zawodowe, zdobądź międzynarodowy certyfikat American Certification Institute! ACI jest uznawany na całym świecie i wniesie Twoje kwalifikacje na międzynarodowy poziom. Zacznij od siebie, aby Twoi kursanci mogli zobaczyć wzór do naśladowania, zarówno w rozwoju zawodowym, jak i osobistym. Skontaktuj się z nami i zapisz się na szkolenie lub egzamin już dziś!

 

Skontaktuj się z nami i zapisz się na szkolenie lub egzamin już dziś!

Rozumiemy, że w obecnym świecie potrzebujesz gwarancji, aby czuć się pewniej, decydując się na zapis. Dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonów: 509 206 033 lub 786 649 187. Tutaj możesz uzyskać więcej informacji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

 

Aby zyskać przewagę, w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, zapisz się teraz - kliknij tutaj, aby przejść do formularza.