Akademia HR

Akademia HR - zrównoważony rozwój dla managerów i managerów HR

Zdobądź dotację na 80% kosztów dostosowania firmy do zasad zrównoważonego rozwoju i utrzymaj jej konkurencyjność. Masz czas na decyzję do 20 marca!

Przygotowanie raportowania strategii zrównoważonego rozwoju jest pilnym wymaganiem stanowiącym o utrzymaniu konkurencyjności firmy. Firmy duże mają czas tylko do końca tego roku podobnie jak firmy średnie współpracujące w łańcuchu dostaw.

Dlatego PARP przygotowała unikalną ofertę również dla dużych firm umożlwiającą uzyskanie dofinansowania na przygotowanie firmy do nowych wymagań zrównoważonego rozwoju zwłaszcza w aspektach związanych z kapitałem społecznym.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, kadrę HR z małych średnich i dużych przedsiębiorstw i kadrę managerska małych, średnich dużych przedsiębiorstw oraz pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Najbliższe szkolenie startuje:

16.05.2024 Kraków

Zakończenie rekrutacji: 10.05.2024

Kolejne szkolenia startują:

13.06.2024 Kraków

CEL EDUKACYJNY:

Podnieśnie i rozwój kompetencji grupy docelowej w zakresie adaptacji do zmian rynku pracy związanych z trendami demograficznymi oraz wdrażaniem w Polsce i Europie zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie kapitału społecznego (ESG)

W ramach Akademii HR Managerowie i osoby odpowiedzialne za HR dowiedzą się:

 • Jak przygotować organizację do wyzwań rynku pracy
 • Jak zarządzać zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy
 • Jak zarządzać wiekiem i współpracą międzypokoleniową
 • Jak zarządzać różnorodnością i wielokulturowością w organizacji
 • Jak umiejętnie wdrażać zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności
 • Jak zarządzać pracą zdalną i hybrydową
 • W jakie sposób wdrażać nowe modele i formy organizacji pracy
 • Jak budować środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi
 • Jak wykorzystywać procesy migracyjne w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR
 • Jak orientować się w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych
 • Jak wykorzystywać narzędzia Digital i systemy ICT w obszarze HR
 • Jak działa analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy
 • Jak w zrównoważony sposób zarządzać potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy
 • Jak zarządzać procesami technologicznego wsparcia pracy
 • Jak budować prorodzinną kulturę pracy.

DOFINANSOWANIE


PROGRAM SZKOLENIADZIEŃ I

 • Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy,
 • Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy.

DZIEŃ II

 • Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych,
 • Budowa prorodzinnej kultury pracy,
 • Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności.

DZIEŃ III

 • Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową,
 • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji.

DZIEŃ IV

 • Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi,
 • Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR.

DZIEŃ V

 • Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową,
 • Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy,
 • Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy.

DZIEŃ VI

 • Digital - wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR,
 • Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy.


OSOBY PROWADZĄCE:


BARBARA MATYASZEK-SZAREK

Doświadczony assesor i walidator, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z walidacją kompetencji managerskich i trenerskich. Członkini międzynarodowych gremiów zarządzania kompetencjami i wdrażania systemów walidacji. Współpracowała przy tworzeniu ZSK w Polsce.

Monika Jankowska-Rangelov  

Doświadczony manager i trener w zakresie zarządzania różnorodnością oraz CSR w firmach. Praktyk zarządzania różnorodnością i CSR z ponad 20-letnim stażem.

MAŁGORZATA ŻURAWSKA

Manager HR z ponad 20-letnim stażem, praktyk zarządzania HR, specjalizuje się w kwestiach związanych z budowanie strategii organizacji oraz KPI.

CENNIK


Wartość pełnego kursu blended learning

6800 zł netto/brutto


Pełny kurs blended learning obejmuje:

- 6 dni (48h) intensywnych zajęć warsztatowych, pełnych praktycznych ćwiczeń

- Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów merytorycznych, pigułkę wiedzy oraz materiały ćwiczeniowe.


Zainteresowany? Nie zwlekaj!