Szkolenia ESG dla HR

Szkolenia ESG dla HR

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH DLA HR POŚWIĘCONYCH WDRAŻANIU I RAPORTOWANIU STRATEGII ESG w zakresie standardów Social i Governence, czyli znajdujących się w kompetencjach HR.

Odpowiedzialność społeczna, przejrzystość organizacyjna i zrównoważony rozwój stały się kluczowymi elementami biznesowego sukcesu, przybierając jednocześnie bardzo realne ramy wymagań prawnych i sprawozdawczych.  

Już od 2024 duże firmy zobligowane są do uzupełnienia sprawozdań finansowych o raportowanie niefinansowe w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie kapitału ludzkiego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dobrego zarządzania.

Managerowie HR stoją przed realnymi wyzwaniami dopasowania procesów HR do wymagań raportowania ESG. Ograniczony czas na wdrożenie nowych procesów w obszarze:

- systemów kompetencji,

- kultury organizacyjnej,

- wynagrodzeń,

- organizacji pracy,

- CSR,

- D&I

I innych, powodują, że temat jest ważny i pilny zwłaszcza dla managerów HR z firm dużych i średnich.

Nasza propozycja panelu ekspertów HR skierowana jest na zaspokojenie unikalnych potrzeb dyrektorów i managerów HR, w zakresie efektywnego zarządzania i raportowania standardów ESG w obszarze zasobów ludzkich.

Podczas panelu:

- dokonasz audytu własnych procesów HR w kontekście wymagań ESG,

- wymienisz doświadczenia w zakresie dobrych praktyk  w obszarze poszczególnych standardów z ekspertami z innych firm,

- opracujesz action plan przygotowania własnej organizacji do raportowania ESG.

Proponowana formuła pracy moderowanego warsztatu umożliwi Państwu pełne przygotowanie się do wdrożenia wymagań standardów ESG w zakresie wymagań standardów Social i Governance.

Udział w panelu ograniczony jest wyłącznie do managerów z obszarów HR i pokrewnych, specjalistom HR, ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju.

Wspólnie z nami skutecznie wprowadzisz strategię ESG w obszarze zasobów ludzkich w Twojej organizacji, a sprawne raportowanie i komunikacja ESG podniosą HR w Twojej organizacji na wyższy poziom rozwoju!

DLACZEGO SZCZEGÓLNIE TERAZ TRZEBA POZNAĆ ESG?

Od 2024 roku w Europie rozpoczął się proces raportowania pozafinansowego, który obejmuje również specjalistów HR. Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami oraz firmami w łańcuchu dostaw staje się kluczowa w tym kontekście. Nowe przepisy dotyczące raportowania ESG zyskują coraz większe znaczenie, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Nowe regulacje wprowadzają obowiązek raportowania ESG również dla obszaru zasobów ludzkich, nie ograniczając się jedynie do przedsiębiorstw uznawanych za jednostki interesu publicznego. Wkrótce nowe wymogi będą obejmować również duże firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, co sprawi, że specjaliści HR staną się kluczowymi uczestnikami w tym procesie.

Najbliższe szkolenie startuje:

22-23 października2024r., Kraków

19-20 listopada 2024. Kraków


ZAKRES MERYTORYCZNY

MODUŁ I – Wprowadzenie do ESG

 • Definicje i kluczowe pojęcia związane z Environmental, Social, Governance,
 • Historia i rozwój koncepcji ESG,
 • Rola HR w zrównoważonym rozwoju biznesu

MODUŁ II – Social (Społeczny) - Kierunek HR

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w kontekście HR,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem aspektów ESG,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku społecznego poprzez HR.

MODUŁ III– Governance (Zarządzanie Korporacyjne) - Perspektywa HR

 • Etyka biznesu i zasady uczciwości w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Wpływ struktury korporacyjnej na zarządzanie korporacyjne z perspektywy HR,
 • Zrównoważona kultura organizacyjna z punktu widzenia HR.

MODUŁ IV – Implementacja ESG w praktyce - Rola HR

 • Narzędzia i metody oceny, monitorowania i raportowania ESG w obszarze zasobów ludzkich,
 • Planowanie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju z perspektywy HR,
 • Studia przypadków: Praktyczne przykłady wdrożenia ESG w obszarze HR.

MODUŁ V – Nowoczesne trendy i wyzwania w obszarze ESG dla HR

 • Analiza najnowszych trendów i innowacji w obszarze zrównoważonego rozwoju HR,
 • Zidentyfikowanie potencjalnych wyzwań i możliwości dla specjalistów HR,
 • Adaptacja strategii ESG do zmieniającego się środowiska biznesowego w obszarze HR.

6 atutów Heuresis, czyli dlaczego warto się szkolić właśnie u nas


Mamy 23 lata doświadczenia w szkoleniach dla managerów

Pracowaliśmy i pracujemy z managerami wszystkich szczebli firm różnych branż i wielkości, dlatego niezależnie od tego, czy Twoja firma to działające lokalnie mikroprzedsiębiorstwo, czy międzynarodowa korporacja – u nas z pewnością znajdziesz coś dla siebie. 

Stawiamy na praktykę: wierzymy, że najważniejsze jest nie samo zdobycie wiedzy, a wykorzystanie jej w codziennym życiu, dlatego prowadzone przez naszych trenerów zajęcia są praktyczne i zawierają wyłącznie treści i narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy zawodowej.

Wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra trenerska: nasi trenerzy dobrze wiedzą, do czego ma się przydać przekazywana przez nich wiedza, dlatego nastawieni są na skuteczność szkolenia i rozwiązywanie problemów uczestników.

Dbamy o Ciebie także po zakończeniu szkolenia, oferując Ci dostęp do bazy danych, wymianę doświadczeń i konsultacje.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, także w kwestiach finansowych, dlatego możesz mieć pewność, że szczegóły płatności za Twoje szkolenie omówimy z Tobą indywidualnie oraz zaproponujemy jej korzystne warunki.

Formularz kontaktowy

MODERATORKI


BARBARA MATYASZEK-SZAREK

Prezes Zarządu Heuresis Sp. z o.o., ekspert w zakresie strategicznego zarządzania oraz strategicznego zarządzania HR. Trener, Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pomysłodawczyni oraz współautorka studiów MBA w zakresie strategicznego zarządzania HR oraz MBA, ESG.

MAŁGORZATA ŻURAWSKA

Posiada ponad 20 letnim doświadczenie w zarządzaniu Kapitałem Ludzkim; realizowała projekty dla międzynarodowych firm w zakresie wdrażania strategii personalnej, programów rozwojowych i motywacyjnych, rekrutacji, systemów wynagradzania oraz budowania marki, kultury organizacyjnej i inkluzji po przejęciach i fuzjach. Od 10 lat Manager HR w branży produkcyjnej. Wykładowca i trener na studiach MBA „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” na WSH. Prowadzi szkolenia z zakresu strategicznego zarządzania HR, projekty rozwojowe kadry średniego szczebla oraz warsztaty z „Nowoczesnych narzędzi HR” w rekrutacji. Wewnętrzny trener w organizacji, certyfikowany Human Resource Manager Executive.

CENNIK


3 200 zł + VAT/Osobę


Pełne szkolenie obejmuje:

 • 2 dni intensywnych zajęć w ramach panelu ekspertów zorganizowanego w sposób interaktywny, dostosowany do potrzeb uczestników i umożliwiający szeroką dyskusję na tematy związane ze strategicznym HR w kontekście ESG.

Cena szkolenia obejmuje również obiad i poczęstunek w trakcie szkolenia.

KOLEJNE KROKI


 1. Wyślij formularz zgłoszeniowy i opłać fakturę.

2. W wybranym terminie zgłoś się na warsztaty stacjonarne prowadzone w formie panelu ekspertów i dziel się swoją wiedzą oraz poznawaj doświadczenia innych

Zainteresowany? Nie zwlekaj!

Jakie korzyści szkolenie ESG dla HR oferuje dla rozwoju zawodowego uczestników?

Zdobycie wiedzy

 • Uczestnicy szkolenia ESG nauczą się, czym są kryteria: ogólne, społeczne i zarządzanie i jak wpływają na działalność każdej firmy.
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe pokażą aktualne przepisy, standardy najlepszych praktyk, co umożliwi stosowanie wiedzy w praktyce.
 • Poznają zasady się analizy ryzyka, czyli identyfikacji problemów w ESG.

Rozwój praktycznych umiejętności

 • Rozwój umiejętności tworzenia długoterminowych strategii zrównoważonego rozwoju, które są zintegrowane z ogólnymi celami biznesowymi.
 • Udoskonalą zdolności komunikowania inicjatyw ESG wewnętrznie w organizacji oraz na zewnątrz, wobec klientów i partnerów.
 • Nauczą się zarządzania zmianą i angażowania pracowników w procesy firmowe.

Rozkwit kariery zawodowej 

 • Uczestnicy zdobędą umiejętności lidera ESG, przez co wzrośnie ich wartość na rynku pracy.
 • Zrozumienie tematu sprzyja myśleniu innowacyjnemu, tworzeniu nowych, zrównoważonych rozwiązań i produktów.
 • Umiejętność wdrażania strategii, w tym obszarze, zwiększa zaangażowanie pracowników, którzy poszukują głębszego sensu w pracy i chcą pozytywnych zmian.

Efektywność w zarządzaniu

 • Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniach ESG zwiększają konkurencyjność firmy, otwierając dostęp do nowych rynków i klientów, którzy stawiają na zrównoważony rozwój.
 • Skuteczne zarządzanie oraz wiedza, jaką daje raportowanie ESG minimalizuje ryzyka związane z regulacjami, reputacją firmy, czy zasobami naturalnymi. To usprawnia kompleksowość zarządzania ryzykiem.
 • Wprowadzanie zasad ze szkoleń pomaga budować pozytywny wizerunek firmy jako odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa.