Szkolenia „szyte na miarę”

Od momentu powstania firmy specjalizujemy się w szkoleniach "szytych na miarę", które przygotowujemy dla naszych klientów w celu rozwiązani konkretnych problemów.

Przy każdym szkoleniu realizujemy pełny cykl treningowy:

Poznaj opinie naszych uczestnikówModuły, które do tej pory zrealizowaliśmy

Moduł - Zarządzanie

 • Zarządzanie strategiczne, czyli jak zaplanować i rozwijać organizację?
 • Zarządzanie Przez Cele, czyli jak zwiększać zaangażowanie pracowników?
 • Zarządzanie projektem, czyli jak się zorganizować, aby osiągnąć sukces?
 • Zarządzanie procesami, czyli jak zoptymalizować funkcjonowanie firmy?
 • Zarządzanie finansami, czyli praktyczny poradnik dla nie finansistów
 • Zarządzanie zmianą, czyli jak elastycznie dopasowywać się do otoczenia?
 • Zarządzanie informacją, czyli jak sterować przepływem informacji?
 • Kultura organizacyjna, czyli jak tworzyć tożsamość determinującą sukces?

Moduł - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • ZZL, czyli jak skutecznie zarządzać najcenniejszymi zasobami firmy?
 • Kierowanie i przywództwo, czyli jak znaleźć spójność w zarządzaniu?
 • Motywowanie, czyli jak pogodzić potrzeby firmy i pracowników?
 • Ocena pracowników, czyli o unikaniu pułapek subiektywnego postrzegania
 • Delegowanie, czyli coś o sztuce przekazywania celów i zadań
 • Coaching, czyli jak wspierać rozwój pracowników?

Moduł - Szkolenia wspierające produktywność

 • Japońskie techniki 5S, czyli o standaryzacji miejsca pracy
 • Kaizen, czyli o nieustannych drobnych usprawnieniach
 • Koła Jakości, czyli jak wykorzystać możliwości twórcze pracowników
 • Six Sigma, czyli o 3.4 defektów na milion możliwości ich wystąpienia
 • Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli o innowacyjnym myśleniu

Moduł - Marketing

 • Techniki sprzedaży, czyli jak kreować i zaspokajać potrzeby Klienta?
 • Obsługa klienta, czyli o zarządzaniu przebiegiem kontaktu z Klientem
 • Telefoniczna obsługa klienta, czyli o sztuce rozmowy telefonicznej
 • Negocjacje, czyli o sztuce dochodzenia do consensusu

Moduł - Szkolenia wspierające rozwój osobisty

 • Warsztaty komunikacyjne, czyli o umiejętności porozumiewania się
 • Asertywność, czyli… i ty …i ja jesteśmy OK!
 • Współpraca i współdziałanie, czyli siła drzemie w zespole
 • Stres i konflikt, czyli jak zarządzać negatywnymi emocjami?
 • Kreatywność, czyli o wznoszeniu się ponad utarte schematy
 • Planowanie i organizacja czasu, czyli o skutecznym działaniu
 • Profesjonalne prezentacje, czyli teatr jednoosobowego aktora
 • Inteligencja Sukcesu, czyli myśl pozytywnie!!!

Przykładowe szkolenie i jego program:

Motywowanie, czyli jak pogodzić potrzeby firmy i pracowników?

Dla kogo szkolenieSzkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.
Cele szkoleniaZwiększenie skuteczności działań motywacyjnych, poprawa efektywności działania zespołów zadaniowych. Zwiększenie znaczenia motywatorów pozafinansowych Poprawa atmosfery wewnętrznej (na linii przełożeni – podwładni). Wzrost efektywności planowania i wytyczania celów oraz procesów kontrolnych.
Korzyści dla uczestnikówPo ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych – główne motywatory i czynniki higieny
 • dokonać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych
 • zbudować programu motywowania własnego personelu

Program szkolenia:

TEORIA MOTYWACJI (20% czasu szkolenia)

 1. Proces motywacji
 2. Rodzaje motywacji
 3. Teorie motywacji
  • instrumentalna teoria motywacji
  • teorie treści
  • teorie procesu
 4. Główne teorie motywacji:
  • hierarchia potrzeb Maslowa
  • teoria wartości oczekiwanej Vrooma
  • teoria celu
  • teoria sprawiedliwości
  • dwuczynnikowa teoria Herzberga
 5. Motywacja a pieniądze

PRAKTYKA ZAANGAŻOWANIA (80% czasu szkolenia)

 1. Strategie motywacji
 2. Pomysły na działania motywujące
 3. Zwiększenie zainteresowania pracą
  • Realizacja zadań
  • Uznanie
  • Uczestnictwo
  • Rozwój
 4. Indywidualizacja i dopasowanie czynników motywujących
 5. System motywacyjny
  • Elementy składowe
  • Mini-system na użytek własny
  • Projektowanie
 6. Rozmowa motywująca
  • Cele
  • Struktura
  • Przebieg
  • Wskazówki praktyczne

Potrzebujesz szczegółowej oferty dla Ciebie? Wypełnij poniższy formularz, a dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb i odezwiemy się do Ciebie!

Formularz zapytania o szkolenie "szyte na miarę"