Podsumowanie Konferencji Zarządzanie Personelem i Relacjami w Edukacji

11.01.2024

Za nami już konferencja „Zarządzanie Personelem i Relacjami w Edukacji”!

14 grudnia 2023 roku spotkaliśmy się z menedżerami edukacji z uczelni, szkół i Jst oraz wszystkimi zainteresowanymi tematyką megatrendów w kontekście zarządzania personelem i relacjami w edukacji.

Konferencję otworzyli Barbara Matyaszek-Szarek – Prezes Zarządu Heuresis Sp. z o.o oraz Michał Kądziołka – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Następnie prelekcję otwierającą „Zarządzanie personelem i relacjami w świetle badań i mega trendów” wygłosiła Pani Barbara Matyaszek-Szarek.

Odbyły się również dwa panele dyskusyjne:

  • „Dobre praktyki zarządzania personelem i relacjami w kontekście mega trendów” w którym udział wzięli: Dr Aneta Szymańska - prof. WAB, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektor Studiów MBA i podyplomowych, Justyna Falgier – Kierownik Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w WUP w Krakowie, Andrzej Matyja – Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr1 w Krakowie oraz Barbara Matyaszek-Szarek jako moderator.
  • „Jak doskonalić funkcję ZZL w edukacji, aby sprostać wyzwaniom megatrendów” w którym udział wzięli: Beata Ostrowska – Członkini Zarządu PTI, Przewodnicząca Rady ds. Kompetencji - Informatyka i Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Aleksandra Mykowska – Prezes Zarządu Fundacji Understanding, Ryszard Sikora – wieloletni dyrektor szkoły, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w OSKKO oraz Krzysztof Prystupa - Prezes Stowarzyszenia Konsulatów i Trenerów Zarządzania MATRIK – jako moderator.

Pragniemy przekazać ogromne podziękowania:

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - za życzliwość i wsparcie w trakcie realizacji projektu!

Partnerom Merytorycznym Konferencji:

- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie i Partnerstwu na Rzecz Kształcenia

Ustawicznego

- Radzie Kompetencji Sektor Informatyka

- Radzie Kompetencji Sektor Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

- Stowarzyszeniu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

za pomoc okazaną przy organizacji konferencji!

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom - za obecność i zaangażowanie!