Poszukujemy Ekspertów z sektora VET, do udziału w odpłatnych warsztatach w języku angielskim

11.02.2022

Zapraszamy do wspólnego testowania nowych narzędzi edukacyjnych dla
Trenerów, Managerów Projektów i Managerów Jakości.

Narzędzia wypracowane w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, dowiedz się więcej!


Tematy warsztatów: Nauczanie ludzi dorosłych, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Jakością w Edukacji
Daty: 23-25.02.2022, 2-4.03.2022, 9-11.03.2022
Wymiar godzin: od 9:00 do 16:30
Miejsce: Kraków

Do testowania zapraszamy Ekspertów z sektora VET, którzy będąc uczestnikami warsztatów blended, realizują równocześnie obserwację uczestniczącą i przygotowują raport oceniający każdy program, tj.: standard, materiały, ćwiczenia, cały proces edukacyjny i merytorykę (wg. przygotowanego szablonu).

Udział ekspertów w testowaniu jest odpłatny – każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie za pracę i poświęcony czas.

Warunki udziału


  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym - warsztaty będą prowadzone właśnie w tym języku.
  • Aktywne uczestnictwo w sektorze kształcenia zawodowego ludzi dorosłych.
  • Wyrażenie zgody na nagrywanie i posłużenie się wizerunkiem – znaczną część warsztatów nagramy, a zgromadzony materiał będzie używany w lekcjach e-learningowych.
  • Opracowanie raportu ewaluacyjnego.

Jeżeli chcesz wziąć udział lub masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami – rozwiejemy wszelkie wątpliwości!
🔸 Email: biuro@heuresis.pl 🔸
🔸 Telefon: +48 509 206 033 🔸