Badanie kultury organizacji

Dzięki badaniu kultury organizacyjnej zrozumiecie i zdefiniujecie różnice pomiędzy aktualną i oczekiwaną kulturą organizacyjną, aby wskazać kierunki zmian. Dokonacie oceny gotowości firmy na zmianę oraz poznacie różnice w postrzeganiu kultury przez dowolne zdefiniowanie grupy pracowników.

Dlaczego warto badać kulturę organizacji

 • Umożliwia świadome zarządzanie komunikacją w firmie w zależności od sytuacji, potrzeb i uwarunkowań oraz monitorowanie efektów
 • Wspiera wdrażanie strategii zwłaszcza innowacyjnych
 • Pozwala zrozumieć menedżerom przyczyny nieporozumień pomiędzy działami i funkcjami organizacji
 • Ułatwia budowanie wspólnej tożsamości w różnych działach i jednostkach terytorialnych
 • Przyśpiesza integrację w budowaniu struktur holdingowych oraz aliansów strategicznych.

Jakie korzyści przynosi badanie kultury organizacyjnej? 

 1. Wzrost zaangażowania pracowników.
 2. Poprawa komunikacji.
 3. Skuteczne zarządzanie zmianą.
 4. Zwiększenie spójności organizacyjnej.
 5. Lepsze dopasowanie nowych pracowników.
 6. Wzrost konkurencyjności.
 7. Lepsza reputacja i pozycja na rynku.

Zrozumienie kultury organizacyjnej umożliwia tworzenie środowiska pracy, które lepiej odpowiada na potrzeby pracowników. To z kolei prowadzi do zwiększenia zaangażowania, motywacji i satysfakcji z pracy.

Badania kultury organizacji pomagają dostrzec bariery w komunikacji wewnętrznej. Rozumienie, jak komunikaty są odbierane przez różne grupy pracowników, pomaga w porozumiewaniu się.

Badanie to pozwala na dostosowanie strategii zmian do istniejących norm, minimalizując opór pracowników i zwiększając szanse na sukces we wprowadzaniu nowych rozwiązań.

Badanie może pomóc w wypracowaniu lub wzmocnieniu kultury organizacyjnej, która wspiera cele i strategię firmy i przyczynia się do identyfikacji pracowników z firmą.

Zrozumienie kultury organizacyjnej umożliwia „wpasowanie się” nowo rekrutowanych pracowników, którzy dzięki temu mogą szybciej stać się zaangażowanymi członkami zespołu.

Firmy z silną kulturą organizacyjną są konkurencyjne i otwarte na innowacje. Badanie umożliwia identyfikację i rozwijanie tych aspektów, które wspierają kreatywność i innowacyjność.

Takie organizacje, cieszą się lepszą reputacją w oczach klientów, partnerów oraz potencjalnych pracowników. Silna kultura organizacyjna jest ważnym elementem marki pracodawcy.

Badanie kultury organizacyjnej - jakie są najczęściej zadawane pytania FAQ ?

Co to jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to zbiór wartości, przekonań, zachowań i praktyk, które charakteryzują daną organizację. Obejmuje sposób, w jaki ludzie w organizacji pracują razem, podejmują decyzje, rozwiązują problemy i komunikują się.

Dlaczego warto ją badać?

Badanie kultury organizacyjnej pomaga zrozumieć, jakie wartości i zachowania są promowane w firmie, co z kolei wpływa na jakość pracy, motywację pracowników, zarządzanie zmianą oraz ogólną atmosferę.

Jakie metody są stosowane?

Do najpopularniejszych metod należą ankiety i kwestionariusze, wywiady indywidualne i grupowe, warsztaty i sesje fokusowe, a także analiza dokumentów i obserwacje.

Kto powinien przeprowadzać tę usługę?

Badanie można przeprowadzić wewnętrznie przez dział HR lub zespół dedykowany do zarządzania kulturą. Często jednak firmy decydują się na współpracę z zewnętrznymi konsultantami, aby zapewnić obiektywność i doświadczenie w tym obszarze.

Jak często prowadzić badania kultury organizacyjnej?

Częstotliwość zależy od wielu czynników, w tym od dynamiki zmian w organizacji. Zaleca się, aby badanie kultury organizacyjnej przeprowadzać co najmniej raz na 2-3 lata.

Jakie są wyzwania z tym związane?

Do wyzwań należy zapewnienie anonimowości i poufności odpowiedzi, interpretacja subiektywnych opinii i przekonań, a także wdrażanie zmian na podstawie wyników badania.

Co zrobić z wynikami?

Wyniki badania powinny być dokładnie przeanalizowane, a następnie omówione z zespołem zarządzającym, aby opracować i wdrożyć plan działań mającego na celu wzmacnianie pozytywnych aspektów oraz poprawa obszarów wymagających zmian.

Badanie kultury jest pierwszym krokiem do zbudowania organizacji, która jest miejscem, gdzie ludzie chcą pracować i rozwijać się. Zaufaj naszemu doświadczeniu i pozwól, że przeprowadzimy Twoją firmę przez ten proces.

Zleć nam badanie kultury organizacyjnej, a Twoja firma zyska na sprężystości i konkurencyjności a pracownicy będą chcieli u Ciebie pracować! 


Dlaczego warto zbadać kulturę organizacyjną z Heuresis

Badanie prowadzone sprawdzoną metodyką

Wystandaryzowane raporty umożliwiające cykliczną, obiektywną weryfikację prowadzonych działań

Możliwość wyboru techniki badania - online, wersja tradycyjna lub sposób mieszany

Dostępny benchmark z rynku polskiego

Krótki czas badania dzięki sprawdzonemu sposobowi prowadzenia go

Wyczerpujący raport uwzględniający potrzeby informacyjne zlecającego


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.