Współpraca międzynarodowa

Od 2011 roku, w którym nawiązaliśmy współpracę z American Certification Institute® sukcesywnie poszerzamy grono partnerów międzynarodowych pozyskując nowoczesną organizację pracy, metody i narzędzia. Dzięki współpracy międzynarodowej możemy prowadzić egzaminy uprawniające do międzynarodowej certyfikacji oraz wzbogacać nasze kursy i szkolenia, a także prowadzone usługi doradcze o testy psychometryczne oraz symulacje komputerowe.


American Certification Institute® to światowy lider w certyfikowaniu kompetencji managerów i specjalistów różnych branż. Wypracowane przez ACI modele certyfikacji cieszą się powodzeniem na całym świecie. 


IPSCMI® jest czołową instytucją zajmującą się certyfikacją w obszarach logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na międzynarodowym rynku pracy.


AQR to światowy lider w zakresie dostarczania zwalidowanych testów psychometrycznych dla managerów, trenerów i negocjatorów.


Sim Team to autor komputerowej symulacji biznesowej - znakomitego narzędzia do doskonalenia kompetencji managerskich, wdrożenia grywalizacji oraz stymulowania motywacji w zespołach managerskich pracujących w rozproszeniu terytorialnym.