Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi Heuresis SmartManager

ZARZĄDZAJ MĄDRZEJ!

Oprogramowanie dla HR - wszystkie strategiczne i operacyjne procesy zarządzania pracą rozproszoną w jednym miejscu.

Heuresis SmartManager® jest autorskim systemem do zdalnego zarządzania zasobami ludzkimi opracowanym przez ekspertów z Heuresis.

Po 20 latach gromadzenia doświadczeń w zakresie rozwoju personelu, poprawy produktywności, optymalizacji procesów i zarządzania jakością, w ramach projektu "Opracowanie programu edukacyjnego wraz z narzędziami do cyfrowego ZZL w VET"" został opracowany kompleksowy system, wsparty narzędziem informatycznym, służący managerom do zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania HR, projektami, zadaniami i jakością pracy.

Co możesz zrobić na platformie?

 • Zarządzać projektami, zadaniami, celami
 • Uzyskać informację o obłożeniu czasowym pracowników
 • Uzyskać informację o poziomie kompetencji
 • Zarządzać dokumentacją w firmie
 • Łatwo wdrożyć nowych pracowników do pracy (ustrukturyzowany proces onboardingu)
 • Uzyskać informację o zastępowalności (poliwalencji)
 • Poprawić komunikację w firmie
 • Dopasować szkolenie, konferencję, itp. do potrzeb pracownika
 • Zbudować plan szkoleń
 • Ocenić skuteczność szkoleń
 • Zbudować bazę użytecznych narzędzi szkoleniowych i testowych dla poszczególnych grup pracowników
 • Sprawdzić i zweryfikować wytyczne do pracy na danym stanowisku
 • Przygotowywać oraz analizować na bieżąco raporty procesów i działań firmy
 • Zbudować swoje szkolenie e-learningowe
 • Zarządzać szkoleniami e-learnigowymi


Jakie korzyści wniesie Heuresis SmartManager® do Twojej firmy?

Skupi wszystkie procesy zarządzania pracą oraz zasobami ludzkimi w jednym miejscu

System pozwala zintegrować i analizować wszystkie istotne informacje dotyczące pracowników i jakości wykonywanej przez nich pracy.

Zastąpi kilka aplikacji w jednej

SmartManager® łączy w sobie funkcje oceny personelu, zarządzania zasobami ludzkimi, zadaniami, strukturą organizacji, dokumentacją, wiedzą.

Umożliwi trafne decyzje personalne oparte o mierzalne wskaźniki

W system wpisane są dwa zestawy wskaźników HCQ i TCV, które kwantyfikują kapitał ludzki w firmie. Są to idealne narzędzia do podejmowania decyzji o awansach, premiowaniu lub dyscyplinowaniu pracowników.

Ułatwi monitorowanie postępów

System umożliwia automatyczne monitorowanie postępów w realizacji poszczególnych celów.

Zapewni dostępność informacji

System SmartManager® dostępny jest o każdej porze dnia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Podniesie motywację i zaangażowanie

Dzięki wdrożonym ścieżkom rozwoju kompetencji powiązanymi z zadaniami podnosi motywację do realizowania zadań o wyższym stopniu skomplikowania oraz wskazuje możliwości indywidualnego rozwoju.

Ograniczy konflikty personalne

Jasno stawiane wymagania oraz wzrost kompetencji kadry managerskiej w komunikowaniu zasad działania i współpracy wpływa na ograniczenie liczby konfliktów, których źródłem jest często niejasna lub niepełna komunikacja.

Ułatwi raportowanie strategii ESG

System SmartManager® jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju- umożliwia zbudowanie i raportowanie strategii ESG.


Z jakich elementów składa się system?

Projekty, zadania, cele, HR

zarządzanie projektami i zadaniami w firmie

Standardy jakości wykonywanych zadań

dla występujących w firmie ról zadaniowych

Dokumenty, maszyny, urządzenia i oprogramowanie

gromadzi dokumentację organizacyjną wykorzystywaną do realizacji zadań

Struktura organizacyjna, stanowiska

które budowane są z różnych kombinacji ról zadaniowych

Profile stanowiska pracy

elastycznie modelowane w odpowiedzi na potrzeby biznesowe

Profile zadań i kompetencji pracowników

elastycznie modelowane w odpowiedzi na potrzeby biznesowe

Ocena kompetencji pracowników

poziomy wymagany, samoocena i osiągnięty

Moduł analityczny

wskaźniki HCQ I TCV ilustrujące zmieniający się indywidualny, zespołowy, wydziałowy i organizacyjny bilans kompetencji.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem

umożliwia dopasowanie szkolenia lub np. coachingu precyzyjnie do potrzeb pracownika, zbudowaniu planu szkoleń oraz informowania o nadchodzących szkoleniach.

Formułowanie ogłoszeń o pracę

umożliwia prawie automatyczne formułowanie ogłoszeń o pracę nawet dla nowo tworzonych stanowisk.

Formułowanie zakresów czynności

dzięki wprowadzonym danym umożliwia tworzenie zakresów czynności zarówno dla stanowisk jak i poszczególnych pracowników.

Zarządzanie wiedzą

gromadzi wiedzę związaną z realizowanymi projektami, celami, zadaniami i unikalnymi kompetencjami poszczególnych osób.


Dlaczego warto używać naszego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi?

Jesteśmy konsultantami z doświadczeniem w zarządzaniu, dlatego przygotowany program do zarządzania zasobami ludzkimi  jest bardzo intuicyjny

Mamy prawie 20 lat doświadczenia w doskonaleniu zarządzania i rozwoju personelu przez naszych klientów

Posiadamy zespół wdrożeniowy złożony z ekspertów od zarządzania HR, poprawy produktywności oraz it

Od samego początku wspieramy cały proces wdrożenia u klientów

Wiemy, że największe problemy polegają na tym, żeby ludzie w danym narzędziu pracowali, a w przełamywaniu takich oporów jesteśmy ekspertami


Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń lub skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza:

Formularz kontaktowy