Certyfikaty dla Managerów Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Dzięki certyfikatowi managera rozwoju kapitału ludzkiego zwiększysz swoją pewność siebie, szybko i wiarygodnie potwierdzisz swoje kompetencje w zakresie zarządzania placówkami edukacyjnymi różnego typu oraz tworzenia wysokiej jakości oferty edukacyjnej , a także zbudujesz swój wizerunek jako profesjonalisty i eksperta w swojej dziedzinie.

Dbamy o Twój czas i wygodę - to dla nas priorytet, dlatego proponujemy 2 możliwości uzyskania certyfikatu.

Zapisz się na pełny kurs Managera Rozwoju Kapitału Ludzkiego w formule blended-learning jeśli chcesz rozwinąć wiedzę i umiejętności

Zdaj egzamin 
jeśli czujesz się kompetentny i chcesz od razu potwierdzić swoje umiejętności

Dbamy nie tylko o Twój czas, ale także o Twoje pieniądze, dlatego proponujemy korzystne warunki płatności. Szczegóły omawiamy z każdym indywidualnie.


Dowiedz się na czym polega egzamin certyfikujący Managerów Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Certyfikat Managera Rozwoju Kapitału Ludzkiego zdobędziesz zdając egzamin na wybranym i odpowiednim dla Ciebie poziomie.

Dla osób kierujących placówkami edukacyjnymi różnego typu lub zarządzających szkoleniami pracowników w swojej firmie

Certyfikaty managera rozwoju kapitału ludzkiego przeznaczone są dla osób, które zarządzają różnymi placówkami edukacyjnymi i którym zależy na wzroście jakości ich oferty edukacyjnej, a także dla tych, którzy w swoich firmach odpowiedzialni są za dobór szkoleń dla pracowników oraz ich zorganizowanie.


Jak przystąpić do egzaminu Managera Rozwoju Kapitału Ludzkiego?

Egzamin składa się z testu zawierającego 80 pytań jednokrotnego wyboru oraz, w zależności od wybranego poziomu, z zaprojektowania i przeprowadzenia szkolenia metodami aktywizującymi lub całego cyklu szkolenia.

1

2

3

4

5

Wyślij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj wsparcie indywidualnego opiekuna.
Złóż życiorys i udokumentuj doświadczenie.
Przystąp do części teoretycznej na właściwym poziomie online - w dogodnie wybranym terminie.
Umów się na praktyczną część egzaminu.
Uzyskaj certyfikat i dołącz do grona certyfikowanych przez American Certification Institute® trenerów.

Koszty przystąpienia do egzaminu

Poziom podstawowy
Certified International Professional Trainer® (CIPT®)
Poziom zaawansowany
Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®)
Dla osób posiadających certyfikat CIPT®Dla osób nie posiadających certyfikatu CIPT®
360$ + 23% VAT410$ + 23% VAT590$ + 23% VAT

Oferujemy korzystne warunki płatności tak, aby każdy zdecydowany uczestnik mógł podejść do egzaminu.

Zainteresowany? Nie zwlekaj!


Posiadając certyfikat Managera Rozwoju Kapitału Ludzkiego zyskamy:

Wiarygodność

Uwiarygodnienie posiadanych umiejętności i kompetencji.

Wygoda

Łatwiejsze i szybsze zaprezentowanie nabytych
w trakcie rozwoju zawodowego kompetencji.

Rozwój

Usystematyzowanie
i uzupełnienie wiedzy i umiejętności
w trakcie procesu certyfikacji.

Pewność

Wyższa skuteczność i atrakcyjność prowadzonych szkoleń.

Baza narzędzi

Stały dostęp do bazy wiedzy i ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Inspiracja i wsparcie przy wykonywaniu zadań trenerskich.


American Certification Institute® - prestiżowa organizacja

Certyfikacja przygotowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, dlatego jest bardzo praktyczna.

Długoletnie doświadczenie - firma działa od 1999 roku.

Ponad 1 mln certyfikatów na całym świecie z różnych dziedzin - w tym 33 tys. certyfikatów trenera.

Wygoda i elastyczność - możesz przystąpić do części teoretycznej online kiedy chcesz, a termin części praktycznej dopasujemy do Ciebie.

Wymagania certyfikacyjne dopasowywane na bieżąco do zmieniających się realiów biznesowych.


CERTYFIKACJA

GENEZA

Ostatnia dekada XX w. i początek XXI w. naznaczone zostały trwającym nadal procesem transformacji gospodarczej w kierunku globalizacji, który zaowocował swobodnym przepływem specjalistów między różnymi krajami i rynkami ze względu na dążenie wielu firm do funkcjonowania na rynkach światowych. Ponadto, w dzisiejszych czasach w okresie naszej aktywności zawodowej o wiele częściej niż dawniej zmieniamy pracę, co nierzadko pociąga za sobą konieczność przekwalifikowania się. Nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz więcej ludzi wykonuje zawód zupełnie inny niż ten, na który wskazywałoby ich wykształcenie. Skutkuje to sytuacją, w której pracownik może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem i rozległą wiedzą w swojej branży, jednak nie jest to dziedzina, w zakresie której posiada on dyplom uczelni wyższej, co sprawia, że jego faktyczne kompetencje nie są potwierdzone stosownymi dokumentami. Istotną kwestią jest także zróżnicowanie systemów edukacji w poszczególnych krajach, które utrudniają skuteczne porównywanie kompetencji, a dodatkowo nie uwzględniają kwalifikacji nabywanych przez osoby dorosłe w drodze gromadzenia doświadczeń zawodowych, kursów i szkoleń oraz samokształcenia. Te okoliczności zrodziły potrzebę opracowania ujednoliconego systemu potwierdzania kompetencji profesjonalistów dla potrzeb międzynarodowego rynku pracy oraz samych zainteresowanych, który z czasem zyskał miano certyfikacji. Najwcześniej, bo w latach 90. XX w., taki system zaczął funkcjonować w USA. W Europie praktyka potwierdzania kwalifikacji została w skali całej Unii Europejskiej rozpoczęta w 2004 r. w odpowiedzi na wysuwane przez kraje członkowskie żądania stworzenia wspólnego punktu odniesienia w edukacji. W Polsce z kolei od 2015 r. funkcjonuje Zintegrowany System Kwalifikacji -  rozwiązanie systemowe mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. W ramach tego systemu opisane są wszystkie kompetencje, których potwierdzenie zwieńczone jest uzyskaniem konkretnych kwalifikacji.

NA CZYM POLEGA CERTYFIKACJA?

Istotą systemu potwierdzania kompetencji jest koncentracja na efektach uczenia się przy równoczesnym i ciągłym weryfikowaniu poziomu nauczania jako kluczowego elementu jakości kompetencji, a tym samym jakości wykonywanej pracy. Inną ważną cechą systemu porównywania kompetencji jest brak orientacji na źródło wiedzy i umiejętności danej osoby. Nie jest
ważne czy posiadana wiedza i umiejętności zostały nabyte w drodze uczenia się w szkole, na kursach czy w drodze samokształcenia. Ważne jest CO dana osoba WIE i POTRAFI a nie w jaki sposób się tego nauczyła.

O AMERICAN CERTIFICATION INSTITUTE (ACI)

American Certification Institute jest założoną w 1999 r. czołową instytucją certyfikującą kompetencje w Stanach Zjednoczonych, znaną nie tylko na rynku amerykańskim, ale również na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Lewes, w stanie Delaware, USA. ACI współpracuje z organizacjami z całego świata m.in. z Chin, Singapuru, Malezji, Dubaju, Meksyku czy Libanu. Nadrzędnym celem ACI jest wspieranie indywidualnego rozwoju poprzez przygotowanie „Profesjonalistów Jutra” do potwierdzenia swoich kompetencji poprzez uznawane na skalę światową certyfikaty.