Gry szkoleniowe

Gra symulacyjna "Sim Team" umożliwia uczestnikom zrozumienie wyzwań operacyjnych firmy realizującej projekty. Pozwala zrozumieć złożoność oraz wzajemne powiązania między działami HR, działami projektowymi, finansowymi oraz sprzedaży i konsekwencjami decyzji managerskich.

Gra szkoleniowa zbudowana jest w formie gry strategicznej, w której drużyny konkurują pomiędzy sobą w wirtualnym środowisku biznesowym. Celem każdej z drużyn jest realizacja projektów i podejmowanie decyzji w określonych obszarach (zarządzanie, HR, finanse, sprzedaż) na podstawie scenariusza dopasowanego do celów szkoleniowych.

Grę można wykorzystać do uczenia managerów w następujących obszarach np.:

  • Komunikacja w organizacji
  • Zarządzanie strategiczne, budowanie strategii
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Budowanie zespołów
  • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
  • Planowanie i budżetowanie finansowe
  • Zarządzanie płynnością w firmie
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Jak wygląda przeprowadzenie gry szkoleniowej

Gra opiera się na założeniu, że każda z organizacji funkcjonuje na wspólnym rynku projektów i pracowników. Organizacje konkurują pomiędzy sobą zamiarem pozyskania odpowiednich pracowników do odpowiednich projektów tym samym określając strategie swojego funkcjonowania i wyznaczając cele, które będą realizować.

Symulacja biznesowa realizowana jest w określonych cyklach zwanych kwartałami, w których realizowane są cykliczne działania związane z pozyskiwaniem pracowników i projektów. Trener moderując całe szkolenie w zaplanowanym czasie trwania warsztatów aranżuje przerwy w celu omówienia poszczególnych zagadnień merytorycznych. Daje to możliwość „na gorąco” przedyskutowania poszczególnych elementów oraz szczegółowego przeanalizowania podjętych decyzji przez poszczególnych członków zespołów.

W grze może brać udział maks. 6 zespołów składających się z maks. 5 osób w zespole, gdzie każda z osób posiada określoną rolę:

Team Leader

Odpowiada za kompleksowe zarządzanie zespołem projektowym oraz zarządzanie procesami w organizacji, zamianę celów strategicznych na cele operacyjne

HR Manager

Odpowiada za zarządzanie pracownikami, m.in.: pozyskiwanie pracowników, zwalnianie, szkolenia, wynagrodzenia, premie itp.

Finance Manager

Odpowiada za zarządzanie finansami, m.in: przepływy finansowe, rentowność działań, monitoring wskaźników finansowych itp.

Sales Manager

Odpowiada za zarządzanie procesem zakupu projektów, m.in: pozyskiwanie projektów, przekazywanie projektów do realizacji, monitorowanie rynku projektów itp.

Strategic Manager

Odpowiada w głównej mierze za budowanie strategii firmy, wyznaczanie celów strategicznych i przekazywanie informacji pracownikom


Zalety przeprowadzenia gry biznesowej Sim Team

Realizacja szkolenia odzwierciedlającego realne środowisko biznesowe

Dyskusje z uczestnikami na podstawie faktycznie podjętych decyzji

Możliwość analizy decyzji na podstawie historii wydarzeń

Możliwość analizy finansów w formie bilansów i przepływu środków oraz generowanie plików

Monitorowanie przez trenera pracy uczestników na podstawie platformy administratora, możliwość odniesienia się poszczególnych etapów procesu decyzyjnego

Zarządzanie przez Trenera potrzebami szkoleniowymi uczestników

Aktywność i zaangażowanie uczestników w proces szkoleniowy

Realizacja szkolenia w innej formie niż standardowe


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.