4.0 Usługi rozwojowe

04.03.2024

Dofinansowanie Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR

W obliczu zbliżającej się konieczności raportowania strategii zrównoważonego rozwoju – Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PARP) –  przygotowało unikalną ofertę również dla firm zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych, które mają możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem ze środków publicznych. PARP umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup licencji nieumożliwiających zwiększenie wydajności działania firmy. Jednym z takich narzędzi jest oprogramowanie Heuresis SmartManager®.

Można uzyskać do 80% zwrotu kosztów poniesionych na zakup oprogramowania Heuresis SmartManager® i doradztwo świadczone przez firmy z Bazy Usług Rozwojowych.

Wdrożenie do firmy oprogramowania Heuresis SmartManager®, będziesz mógł skuteczniej:

 • Zarządzać projektami, zadaniami, celami
 • Uzyskać informację o obłożeniu czasowym pracowników
 • Uzyskać informację o poziomie kompetencji
 • Zarządzać dokumentacją w firmie
 • Łatwo wdrożyć nowych pracowników do pracy (ustrukturyzowany proces onboardingu)
 • Uzyskać informację o zastępowalności (poliwalencji)
 • Poprawić komunikację w firmie
 • Dopasować szkolenie, konferencję, itp. do potrzeb pracownika
 • Zbudować plan szkoleń
 • Ocenić skuteczność szkoleń
 • Zbudować bazę użytecznych narzędzi szkoleniowych i testowych dla poszczególnych grup pracowników
 • Sprawdzić i zweryfikować wytyczne do pracy na danym stanowisku
 • Przygotowywać oraz analizować na bieżąco raporty procesów i działań firmy
 • Zbudować swoje szkolenie e-learningowe
 • Zarządzać szkoleniami e-learnigowymi

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki z pełną ofertą Heuresis SmartManager®, oraz strony ze szczegółami oferty dofinansowania pod linkiem:

Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR

Oprogramowanie do zrządzania zasobami ludzkimi Heuresis SmartManager®