Historia i fakty

Założenie firmy szkoleniowej i doradczej HEURESIS Certyfikowani trenerzy i konsultanci zarządzania Sp. z o.o.

2001

Specjalizowaliśmy się wtedy w realizacji szkoleń zamkniętych, "szytych na miarę", z zarządzania, z obsługi klienta oraz rozwoju kompetencji współpracy.


Pierwsza certyfikacja ISO 9001:1994

2002

Zakres certyfikatu obejmował projektowanie i prowadzenie szkoleń oraz usług doradczych.

Realizacja programu dla handlowców części agro korporacji BASF

2003

Zintegrowany program skutkował zwiększeniem sieci dystrybucji i poprawą efektywności sprzedaży.

Pierwsza roczna szkoła trenerów zarządzania w wymiarze 128 godzin

2005

Ogółem do połowy 2019 roku przeszkoliliśmy już ponad 700 trenerów zarządzania, w tym certyfikowaliśmy ponad 100.

Realizacja kompleksowego programu rozwoju kadry managerskiej w firmie Synthos S.A. (dawniej Dwory S.A.)

2005

Realizacja szkoleń i doradztwa z dofinansowaniem z projektów unijnych

2005 - 2020

Pozyskanie projektów unijnych dla klientów o wartości globalnej 50 mln złotych.

Realizacja kompleksowego programu poprawy produktywności w firmie Danfoss

2006

Ogółem zrealizowaliśmy w firmie ponad 1000 godzin szkoleniowych i doradczych. Współpraca z nami zaowocowała wdrożeniem narzędzi poprawy produktywności oraz wyższą wydajnością pracy i zwiększeniem zadowolenia pracowników.

Realizacja kompleksowego programu poprawy współpracy w firmie Zelmer

2008

Zintegrowany program dla kadry kierowniczej i pracowników wspierający współpracę w trakcie wielkiej operacji przenoszenia firmy z centrum Rzeszowa do nowego zakładu w Jasionce.

Realizacja kompleksowego programu rozwoju kompetencji trenerskich w WSK Rzeszów

2009

Wsparcie procesu podnoszenia efektywności szkoleń wewnętrznych poprzez wyszkolenie kadry trenerów.

Realizacja kompleksowego programu rozwoju kadry w firmie Trefl

2010

Pobudzanie zaangażowania i przeciwdziałanie zakłóceniom w trakcie przenoszenia zakładu produkcyjnego z Krakowa do Niepołomic.

Przygotowanie szkoleń e-learningowych dla managerów, negocjatorów i trenerów

2010

We współpracy z Domem Szkoleń i Doradztwa przygotowaliśmy kursy bazując na cyklu uczenia się ludzi dorosłych w postaci filmów animowanych z licznymi interakcjami.

Rozpoczęcie międzynarodowej certyfikacji kompetencji managerskich, trenerskich

2011

Nawiązanie współpracy z American Certification Institute® i International Purchasing and Supply Chain Management Institute®.

Powołanie Fundacji Stella Virium

2013

Powołaliśmy Fundację Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium jako działalności CSR spółki Heuresis.

Pierwsze certyfikowane szkolenia otwarte dla managerów, trenerów, negocjatorów i pracowników obsługi klienta

2014

Docenienie efektywności i skuteczności szkolenia dla trenerów

2014

Nagroda "Liczą się efekty" Instytutu Badań Edukacyjnych dla kursu trenerskiego Certified International Professional Trainer®.

I Międzynarodowy Kongres Kwalifikacje

2014

Organizacja międzynarodowego kongresu kwalifikacje z udziałem ekspertów z całego świata.

Pierwszy akredytowany partner

2015

Nawiązaliśmy współpracę z firmą RC Business jako akredytowanym partnerem w zakresie certyfikowanych szkoleń.

Zmiana nazwy na Heuresis Sp. z o.o.

2016

Usługi szkoleniowe i doradcze uzupełniliśmy o przygotowane narzędzia informatyczne, co wprowadziło nas do grona wydawców oprogramowania i skłoniło do zmiany nazwy, która w poprzednim brzmieniu nie uwzględniała całego naszego zakresu działania.

Rozpoczęcie prac nad aplikacją HR Heuresis SmartManager

2016

Powstaje moduł do zarządzania kompetencjami aplikacji SmartManager (jeszcze pod nazwą Depth).

Wdrożenie aplikacji Heuresis SmartManagera u pierwszego klienta

2017

Certyfikat MSUES nr 1/2014

2019

W 2014 roku otrzymaliśmy jako pierwsza firma certyfikat Małopolskich Standardów Usług Edukacyjnych i Szkoleniowych. Certyfikat ten został zamknięty w kapsule czasu. Uroczyste złożenie odbyło się 11 stycznia 2019 r. podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Recertyfikacja ISO 9001:2015

2020

Ponownie przystąpiliśmy do certyfikacji ISO 9001:2015, którą pomyślnie przeszliśmy.