Współpraca w Polsce

Akredytowani partnerzy:

Firma RC Business Szkolenia & Coaching

Inspirujący partner w zakresie szkoleń rozwojowych, akredytacja w zakresie Certified International Business Trainer. 

http://www.rcbusiness.com.pl/

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich

Realizowane programy:

- Akademia Trenera z Pasją

- Akademia Negocjatora

- Akademia HR Menedżera

http://www.gaum.pl/

Partnerzy biznesowi:

Evolve

Dostarcza narzędzi informatycznych do prowadzenia badań kultury organizacyjnej, zaangażowania i satysfakcji.

http://www.evolve4biz.com/

Rada ds. kompetencji w sektorze IT

Aktywnie uczestniczymy w pracach Rady ds. kompetencji w sektorze IT zyskując realny wpływ i wnosząc wkład w edukację w tym sektorze.

https://www.radasektorowa.pl/index.php

Należymy do:

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan

http://www.mzp.org.pl/

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie

https://www.iph.krakow.pl/