OSTATNIE MIEJSCA! MBA Strategiczne Zarządzanie HR

11.10.2023

OSTANIE WOLNE MIEJSCA!!

JEDYNE STUDIA DLA HR PRZYGOTOWUJĄCE DO ESG I LUKI PŁACOWEJ (raportowanej przez HR).

Jedyne takie studia w Polsce, po ukończeniu których otrzymasz nie tylko certyfikat MBA, ale również międzynarodowy certyfikat American Certification Institute®, potwierdzający Twoje kwalifikacje na całym świecie.Celem tego kierunku MBA Strategiczne Zarządzanie HR jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR oraz managerów najwyższego szczebla. Studenci w praktyczny sposób zapoznają się z wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach.

Kierunek realizowany z Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Więcej informacji w linku: https://www.heuresis.pl/.../mba-strategiczne-zarzadzanie-hr