Program konferencji ZARZĄDZANIE NOWOCZESNĄ INSTYTUCJĄ EDUKACYJNĄ VET LABORATORIA KOMPETENCJI

10.02.2023

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konferencji ZARZĄDZANIE NOWOCZESNĄ INSTYTUCJĄ EDUKACYJNĄ VET LABORATORIA KOMPETENCJI w dniu 6 marca 2023 r. w Krakowie iLAB

Zarządzanie nowoczesną instytucją edukacyjną VET

Laboratoria kompetencji